Силно завишени стойности на цианиди показват водните проби, взети от хвостохранилището - Лъки

Снимка: Infomreja.bg

В пробите от всички 7 пункта по р. Чепеларска и р. Марица не са установени концентрации на свободни цианиди

Силно завишени стойности на свободни цианиди показва анализът на водните проби, взети от незаконната тръба на утаителя към хвостохранилището - Лъки - 12 милиграма/л при норма на отпадъчни води 0,1 милиграма/л.

Аналогични са и показатели от тръбите, отвеждащи дренажи води –  13 милиграма/л. Тези стойности още веднъж потвърждават, че незаконно заустените води са с характер на отпадъчни и са източник на замърсяване на водите в реките Юговска и Чепеларска.

В река Юговска, преди заустването на отпадъчните води от хвостохранилището, не се открива наличие на свободни цианиди, а след заустването – тяхната концентрация превишава максимално допустимата концентрация (7 микрограма при норма 5 микрограма).

При устието на река Юговска е установена същата наднормена стойност на свободни цианиди.

 В пробите от всички 7 пункта по р. Чепеларска и р. Марица не са установени концентрации на свободни цианиди.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as