Последно заседание преди лятната ваканция свиква в петък председателят на ОбС-Гоце Делчев, Ангел Гераксиев

Ангел Гераксиев, снимка: Infomreja.bg

Председателят на Общинския съвет в Гоце Делчев, Ангел Гераксиев, в петък от 14 часа свиква общинска сесия, която ще е последната преди общинските съветници да излязат в лятна ваканция.

Дневният ред е от 14 точки, а решенията са от особена важност за общината. Общинските съветници ще дебатират и гласуват допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2017 г., отдаване под наем на помещение частна общинска собственост на Сдружение с нестопанска цел „Обществен съвет по образование в община Гоце Делчев“, провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, намиращи се в село Мосомище и село Борово. 

На гласуване ще бъде подложено и предложение за даване на съгласие за издаване на запис на заповед по проект “Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев”, запис на заповед от община Гоце Делчев в полза на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане на СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“, както и изготвяне на мотивирано предложение до министъра на образованието и науката за предоставяне на статут на защитено училище на ОУ „Иван Вазов“ село Буково, община Гоце Делчев, през учебната 2017/2018 г. и включването на Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ – село Баничан в актуализирания списък на средищните училища през 2017/2018 учебна година.

На общинското заседание в петък съветниците ще гласуват приемането на деца, навършили 2-годишна възраст, в Детска градина „Радост“, както и определяне броя на децата в групите в детските градини в община Гоце Делчев през учебната 2017/2018 г.

Отчетът на кмета Владимир Москов за осъществения контрол по Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев също ще бъде предложен на дебат и одобрение от старейшините, които ще  гласуват промяна в застрояването на УПИ VІІ, планоснимачен № 842, кв. 136 от „жилищно“ за „дентална клиника“ и разрешаване изготвянето на ПУП за промяна предназначението на земеделски имоти с № 03008, 03009 и 03010, местност „Керемидарката“ от землището на Мосомище за изграждне  на „кравеферма“.

 

Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax