Селско училище за чудо и приказ в Литва посетиха учители от Първо ОУ в Гоце Делчев

Снимки: Първо ОУ

За втората работна среща в Литва по Проект „Next step of social life learning through English“ по програма „Еразъм+ КД 2“ учители от Първо ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Гоце Делчев посетиха училището „Ферди́нанд Ру́щиц“ в село Рудамина, Вилнюс.

С две думи учителката по български език и литература, Христина Попаркова, описва в отчета си училището, което тя определя като мечта за работа и обучение.

Широки и красиво украсени коридори водят към кабинетите по всяка една учебна дисциплина. Във всяка стая има проектор, а в някои и интерактивни дъски.

Около 800 ученици, разпределени в 50 паралелки, учат на едносменно обучение. Няма организирано целодневно обучение. Всеки, който има желание да получи допълнителна информация, може да ползва училищната библиотека и обособения музей в училището.

В коридорите има оформени кътове за отдих и игра през междучасията. На първия етаж има добре оборудван фитнес салон, който се ползва безплатно от ученици, учители и всеки, който пожелае от селото.

Столовата е просторна, чиста и в нея се хранят повечето ученици и учители. Социално слабите деца се хранят безплатно.

Разполагат с голям физкултурен салон, зала за танци, концертна зала, за която може всяко училище да им завиди. Същата е оборудвана с всичко необходимо за провеждане на концерти театър – модерно осветление, ефекти, озвучаване, музикални инструменти и др.“, споделя в отчета си по проекта Христина Попаркова и възхитените учители.

За самата образователна система в Литва те споделят,  че е разделена на три етапа - начално образование (на учениците не се поставят количествени оценки), основно и гимназиално.

Началното образование започва от 6 – 7 години и продължава до 10 – 11години, основното продължава до 14години, а средното до 18.

Целта на основното образование е да развие здравословен начин на живот у подрастващите, да бъдат физически активни и креативно мислещи личности, което им дава основни познания за отделните учебни дисциплини и социални умения.

Основните предмети, които се изучават са морално образование, математика, възприятие на света (природни науки), изкуства (музика, изобразително изкуство, танци и театър).

Освен литовски език се изучава руски, полски, английски и френски. Паралелките са малки – от 14 до 20 ученици, което позволява да се работи лесно с децата.

Особеното в прогимназиалното образование в Литва е, че е разделено на два етапа – 5. – 8. клас и 9. – 10. клас. Целта на първия етап е да се интегрират основни знания, способности и умения, а вторият етап е ориентиран към образование в абстрактно мислене.Задължително учениците избират втори чужд език.

Оценяването там е по десетобална система, като най-високата е 10, а за да премине ученикът в следващия клас, е необходимо да има минимум оценка 4.

В близост до сградата на училището „Ферди́нанд Ру́щиц“ – на около 50 метра, е училището „Рито“.

„При посещението си в него останахме не по-малко възхитени от модерната база, добре украсените коридори. Акцентът в това училище е върху различните видове изкуства. Отношението към образованието в Рудамина е на голяма висота, което пролича при срещата ни с наместника на общината“, коментират учителите своите впечатления от посещението си в двете литовски училища, а темата ще остане в дневния ред на коментарите, опита и спомените още дълго време.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa
loading...