Основното училище в Горно Дряново става "защитено" през новата учебната

Снимка: Директорът Азим Мутишев

Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ в гърменското село Горно Дряново да бъде включено в списъка на защитените училища за новата учебна 2018/2019 г. за да се избегне неговото закриване.

Това е решението на общинските съветници от ОбС – Гърмен, взето на последното засеседание.

Старейшините от Гърмен възложиха на кмета на общината, Минка Капитанова, да предприеме необходимите действия за изълнение на решението на общинските съветници, касаещо включването на основното училище в Горно Дряново в списъка на защитените училища за новата учебна година.

Решението бе взето въз основа на постъпилата в администрацията на община Гърмен докладна записка от директора на учебното заведение Азим Мутишев за придобиване на управляваното от него школо на статут на защитено училище.

Мотивите за това са, че в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ се обучават ученици от Горно Дряново и от гърменския ромски квартал „Кремиковци“.

През настоящата учебна година престои броят на учениците значително да се увеличи и в него да се обучават 99 ученици, разпределени в 7 самостоятелни паралелки от 1. до 7. клас, плюс още 25 деца в подготвителен клас.

Ако се стигне до закриване на училището, се крият рискове от засилване на миграцията и обезлюдяване на селото тъй като родителите ще търсят за децата си учебни заведения основно в Гоце Делчев, като тенденцията е в града да се преместят да живеят цели семейства, каквито случаи вече има в Горно Дряново.

В момента училището съществува благодарение на привлечените ученици от „Кремиковци“, но разходите за транспорт на същите натоварва силно бюджета на школото.

Законът за предучилищното и училищното образование според чл.2 ал. 1 и чл. 5 ал. Ал. 1 от ПМС № 121 от 23.06.2017 год. за приемане на критерий за определяне на защитени детски градини и училища предвижда и ред за тяхното допълнително финансиране, което за училището в Горно Дряново ще е глътка въздух за стабилизиране.

Както писа ИНФОМРЕЖА, на 26. юли миналата година, Министерският съвет одобри да се отпуснат допълнителни средства за общините в България в размер на 36 615 876 лв., от които 150 000 лева за училището в Горно Дряново, и 300 000 лева за училището в село Хвостяне, същата община.

„Ще използваме най-рационално всеки лев от отпусатите ни средства и се надяваме да получим още такива в следващите години за да осигурим на децата и персонала подобаващи на европейските стандарти условия за обучение и преподавателска дейност“, сподели още миналата година директорът Азим Мутишев, който прави всичко възможно да спаси учебното заведение и да задържи децата да учат в родното си село.

Горно Дряново е едно от големите села в община Гърмен. То е от малкото села без осезаема миграция с много млади семейства и деца, но за съжаление заради лошите условия училището губеше ученици.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn
loading...