Още един плаж край Варна изчезна, този път от документи на общинската администрация

Екранна снимка от Google Street View (юли, 2015 г.), източник: Сдружение "Камара на геодезистите в България"

Плаж край варненския кв. "Аспарухово" е бил заличен в документи, съставени от местната общинска администрация, по-малко от месец, след като стана известно, че друга част от плажната ивица в същия район на града също изчезна мистериозно от кадастралните карти. За това съобщава сдружението "Камара на геодезистите в България" в сигнал до Община Варна, пише "Дневник".

В средата на август същото сдружение изпрати сигнал и до Министерството на регионалното развитие и благоустройството във връзка с "изчезването" на друг плаж в същия район, върху който трябва да бъде реализиран спорен проект за рибарско пристанище.

В писмото, адресирано този път до кмета на Варна Иван Портних и председателя на Общинския съвет Тодор Балабанов, се твърди, че морски плаж край. кв. "Аспарухово" не е отразен в Подробния устройствен план на "Аспарухов парк", приет на 7 август т.г. от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Според текста на сигнала,

"изчезването" на плажа води до невярно определяне на местоположението на границата на Зона "А" от крайбрежието, която е защитена според Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, както и на границите на урегулираните поземлени имоти в плана.

Освен с екранни снимки от сайта на информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, от сдружението "Камара на геодезистите в България" са илюстрирали сигнала си и с две снимки от платформите Google Earth и Google Street View. Всички публикувани илюстрации безусловно доказват, че

на посоченото място съществува пясъчен плаж с дюни.

Той обаче не е отразен в Подробния устройствен план на "Аспарухов парк", изготвен от местната администрация във Варна.

"Кадастралната карта не отразява вярно имотните граници, съгласно действащата нормативна уредба, включително и Конституцията на Република България, пише в сигнала, изпратен до Портних. Не е отразен морският плаж, разположен в североизточната част на зоната. В същото време, геодезичното заснемане, което е отразено върху плана, показва

"мера и пасище", вместо пясък".

В сигнала са изразени и подозрения за злоумишлени действия при изготвянето на план на "Аспарухов парк". Причинта за това е, че в него дюните, отразени и в системата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър не съществуват, а в центъра на парка е нанесен новообразуван поземлен имот, предназначен за строеж на сграда "за обществено обслужване".

Точно тази формулировка беше използвана като

трик при строителството

на многоетажни жилищни сгради в северната част на варненската Морска градина при управлението на бившия кмет на града Кирил Йорданов. Всички те получиха строителни разрешения като сгради "за обществено обслужване", тъй като в тях беше проектирано по едно помещение за "галерия", "изложбена зала" и т.н.

При изработването на настоящия устройствен план, не е използвана актуалната кадастрална карта, което лесно се констатира при проверка в кадастрално-административна информационна система, пише още в сигнала на неправителствената организация. В подробния устройствен план на парка са отразени

три имота, които не съществуват

в Кадастралната карта и кадастралните регистри. "Това е недопустимо и прави плана грешен, твърдят от "Камара на геодезистите в България". Така е невъзможно образуването на нови урегулирани имоти в съответствие със закона, каквато е една от основните цели на устройственото планиране". (Пълният текст на сигнала - в прикачения файл)

Ако се имат предвид други аналогични случаи, довели до застрояването на Морската градина във Варна, това несъответствие също би могло да даде възможност за незаконно строителство под формата на "ремонт" на несъществуваща сграда. Подобен сценарий вече беше успешно реализиран при строителството на голям имот в приморския парк на Варна, който на всичко отгоре се оказа отразен в Кадастъра четири години преди да е построен.

Освен вече споменатите проблеми в сигнала до кмета на Варна и председателя на Общинския съвет в града са посочени още 19 несъответствия с действащите в момента закони и нормативни документи.

 

Плажът, който изчезна от Подробния устройствен план на "Аспарухов парк" във Варна е вторият за по-малко от месец в един и същи район на града, източник: Сдружение "Камара на геодезистите в България"

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g
loading...