Сатовча срещу поскъпването на водата! 5000 души се подписаха само за ден! Кметът преговаря с шефа на КЕВР

Арбен Мименов - кмет на община Сатовча

Община Сатовча се обяви срещу готвеното поскъпване на водата и не подкрепи предложения от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, бизнес план за периода 2017-2021 г., който вече мина на обществено обсъждане в Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/.

В него се предвижда цената на водата да се увеличи с около 20 % и от следващата година тя да стане 2.099 лв./куб. м. Предложението на водното дружество бе разгледано и от Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Благоевград. 

Според общинската администрация в Сатовча дори и сегашната цена на водата е непосилна за по-голяма част от местното население. Това доказа и масовото недоволство сред местните жители, като 5000 души се подписаха в протестна подписка само в рамките на един ден.

По този повод Общинският съвет в Сатовча свика извънредна сесия, на която общинските светници и кметовете на населените места подкрепиха единодушно протеста на гражданите и подписката им, която цели недопускане на завишаване цената на питейната вода. Съветниците упълномощиха кмета на община Сатовча да изпрати исканията на населението до КЕВР и другите отговорни институции.

В тази връзка д-р Арбен Мименов инициира и проведе среща с председателя на КЕВР, доц. Иван Иванов. На срещата кметът обясни мотивите за протеста на хората: "Категорично сме против увеличаването на цената на водата в община Сатовча. Второ, в най-лошия случай трябва да има диференциран подход към общините предвид вида на водоснабдяването - на гравитачен принцип или с помпени станции".

Доц. Иванов от своя страна посочи, че Комисията е длъжна да спазва закона, приет от депутатите, както и да вземе под внимание анализите, които са  представли ВиК операторите.

"Ще потърсим съдействие от Комисията по регионалната политика, благоустройството и местното самоуправление при Народното събрание, МРРБ и народните представители от Благоевградска област", подчерта Мименов. Той допълни, че още днес са подготвени и изпратени писма до съответните институции с молба за съдействие.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.

loading...