Само три регионални вестника информират Югозапада

Снимка: Infomreja.bg

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2018 г. в област Благоевград са издадени 109 книги с тираж 25 050 и 6 брошури с тираж 1 100.

В сравнение с предходната година през 2018 г. намалява, както броят на издадените в областта книги и брошури, така и средният им тираж. Броят на издадените книги и брошури намалява с 41 (26.3%), а средният им тираж - с 13.7% и достига 227 броя.

През 2018 г. в област София (столица) са издадени преобладаващият брой от книгите и брошурите в страната - 6 590 заглавия, или 67.0%. Областите Пловдив и Велико Търново са следващите с най-голям брой издадени книги и брошури - съответно по 8.3 и 4.8%. За област Благоевград този дял е 1.2%.

Издадени продължаващи издания (вестници)

В област Благоевград през 2018 г. са издадени 3 регионални вестника с годишен тираж 1 824 хил. или по 6 броя годишно на човек от населението в областта. Спрямо предходната година броят на издадените вестници се запазва същия, докато тиражът намалява с 6 хил. (0.3%).

Относителният дял на издаваните вестници в област Благоевград е 2.4% спрямо регионалните вестници общо за страната, а годишният тираж - 11.2% от тиража на всички регионални вестници.

 

КОМЕНТАРИ

Mario kyrkinski05:00 - 13.07.2019
Защото само те са на комунягите от ,,дс,, и не информират а ,,дезинформират,, населението под яркия поглед на подлизурката цацарата.
Код за сигурност, въведете кода i2d
loading...