С първа копка започна благоустрояването на централния площад и градската градина в Якоруда

Снимки: Община Якоруда

Днес, 22.05.2019 г., започна ремонтът на централния площад и градската градина в град Якоруда.

Строителството е по проект „Реконструкция и обновяване на площад и градска градина“ УПИ III и УПИ V, кв., 67 по плана на град Якоруда.

Стойността на проекта е 867 388, 01 лева. Финансирането е осигурено по Постановления на Министерски съвет.

Изпълнител на обществената поръчка е „Билдинг компани“ ЕООД – с. Дъбница, община Гърмен, с управител Бисер Узунов.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани строително-монтажни работи по централния площад и градската градина в град Якоруда.

Те включват подмяна на съществуващата паважна настилка с нова, разрушаване на двата шадравана и изграждане на един голям фонтан, изграждане на нова осветителна инсталация, подмяна на всички водопроводни решетки и оттоци и реконструкция на съществуващите цветарници.

Предвидени са повече зелени площи и засаждането на дървета и допълнителна храстова и почвопокривна растителност като част от визията на общината за  по-зелен и красив град.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.