С 2.6% намаляват децата в детските градини в Кюстендилско

Снимка: Infomreja.bg

Към края на м.г. в областта функционират 19 самостоятелни детски градини с директор. От тях 17 детски градини са в градовете на областта, а 2 - в селата, сочат данните на Териториалното статистическо бюро.

Броят на децата, записани в детските градини за учебната 2018/2019 година е 3.1 хиляди. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 2.6%, а спрямо учебната 2014/2015 година - с 15.7%.

Броят на местата в детските градини в област Кюстендил е 3.6 хил., като на 100 деца се падат 116 места. За страната като цяло на 100 деца се падат 107 места.

Обхватът на децата в това образователно ниво в областта, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2018/2019 година е 81.3%, или с 0.2 процентни пункта повече спрямо учебната 2017/2018 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 163, като за селата е значително по-голям - 229, а за градовете - 155. Детските групи са 130, от които 121 са целодневни и 9 - полудневни. Една група се формира средно от 24 деца, съответно - 24 в градовете и 21 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини е 272, от които 255 са детски учители.

В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал намалява със 7 души, или с 2.5%.

Преобладаващата част от този персонал е на възраст от 40 до 59 г. - 67.6%, а с придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър” или „магистър” са 94.1% от педагозите.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk
loading...