Със 162 000 балкански пъстърви зарибяват притоци на реките Струма, Места, Вит

Снимка: ЮЗДП

162 000 балкански пъстърви ще бъдат разселени тази година в планинските притоци на реките Струма, Места, Вит.

Това е четвърта поред кампания на Югозападното държавно предприятие, насочена към опазване на биологичното разнообразие и подпомагане на естественото възпроизводство на балканска пъстърва като местен вид чрез зарибяване.

Близо 26 000 лева е предвиденият финансов ресурс за закупуване на нулевогодишните рибки, които са с размер от 0.5 до 1 грам.

Зарибяването вече е в ход и продължава до 7 юни, като се извършва на територията на 23 поделения на предприятието. Това са държавните ловни стопанства „Витошко-Студена”, „Дикчан” и „Осогово” и държавните горски стопанства в Белица, Белово, Благоевград, Гърмен, Добринище, Дупница, Елешница, Етрополе, Катунци, Кресна, Кюстендил, Места, Невестино, Първомай, Рилски манастир, Рибарица, Самоков, Сандански, Черни Вит, Якоруда.

Зарибителният материал от балканска пъстърва е произведен в рибовъдно стопанство „Тошков чарк”. Транспортира се в найлонови чували с кислород и е придружен с ветеринарномедицински сертификат и документ за произход.

 

КОМЕНТАРИ

Горския22:47 - 08.06.2018
Нито в Струма, Места и Вит ще виреят пъстървите. Това е балканска риба живееща в чисти и богати на кислород реки.
Код за сигурност, въведете кода 2za
loading...