Родители и учители от Разлог се обучаваха за превенция на агресията в училище

Снимки: Община Разлог

Обучението бе част от проект на ПГ по транспорт в Разлог

Професионалната гимназия по транспорт в Разлог работи по Национална програма „Заедно за всяко дете“, модул „Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“. За проекта в гимназия отговаря заместник-директорът по административно-стопанската дейност - Десислава Калоянова.

По този повод бе реализирана и една от дейностите по проекта – съвместно обучение на родители и педагогически специалисти за превенция на агресията и тормоза и за комуникацията в училище. Обучението се осъществи от партньорска организация на гимназията - обществените възпитатели към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ в Разлог - Мария Костадинова, Лина Пъргова и Божидара Будина.

С презентации, казуси, примери от практиката, дискусия, индивидуални печатни материали и с много вдъхновение обучителите представиха темата и постигнаха целите на дейността.

Насърчаването на активното гражданство за деца им младежи в отлично партньорство между родители и ученици се превърна в една от основните цели за образователните системи в цяла Европа, съгласно определението на Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението.

В Професионалната гимназия по транспорт се реализират по изключително успешен, иновативен начин дейности, проекти и работещи програми в сферата на междуличностните отношения, прилагат се успешно практики, които превръщат училището в наистина желана територия за ученика.

"Благодарим на родителите и на нашите партньори за активното участие", споделиха след проведеното съвместно обучение с обществените възпитатели към МКБППМН от ПГ по транспорт в Разлог.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g