България е сред държавите с най-много отпадъци и липса на рециклирането им

Снимка: Infomreja.bg

Евродепутатите призовават държавите членки да подобрят спазването на законодателството на ЕС в областта на отпадъците и да засилят процедурите за повторно използване и рециклиране.

Незаконодателната резолюция, одобрена в четвъртък от ЕП, обобщава около 60 петиции на граждани относно проблемите върху здравето и околната среда, свързани с неподходящото управление на отпадъците в техните държави членки, което води до лошо качество на въздуха, замърсяване на подпочвените водни ресурси, прекомерни нива на шума и емисии на миризми.

Преход към кръгова икономика

Евродепутатите призовават за адекватна подкрепа за нов бизнес модел, основан на предотвратяването, повторното използване и рециклирането на отпадъци, който ще подпомогне прехода към по-развита кръгова икономика, ще подобри ефективността на ресурсите и ще доведе до повече възможности за работни места в сектора.

Подходящото управление и предотвратяването на отпадъците е от съществено значение за подобряване на качеството на живот в Европа и за постигане на нетоксична околна среда, подчертават евродепутатите

Подобряване на управлението на отпадъците

Текстът призовава държавите членки да предприемат мерки за почистване на отпадъците и за подобряване на тяхното управление чрез икономически стимули и кампании за повишаване на осведомеността, и по-специално чрез намаляване на битовите отпадъци. Евродепутатите призовават държавите членки изцяло да приложат Рамковата директива за отпадъците във връзка с управлението на опасни отпадъци и припомнят, че изгарянето остава най-лошият начин за преработване на отпадъци.

Култура и политики за нулеви отпадъци

Текстът подкрепя текущите производства на Комисията за установяване на нарушения срещу държавите членки, които не спазват законодателството в областта на отпадъците, и приветства волята на Комисията да се ангажира със заинтересованите страни и европейските организации за насърчаване на култура и политики за нулеви отпадъци.

Евродепутатите припомнят, че последователна политика и създаване на подходяща инфраструктура в съответствие с йерархията на мерки за отпадъците може да се осъществи само чрез координация и сътрудничество на всички равнища в ЕС и призовава Комисията да улесни подобен обмен на най-добрите практики.

Същевременно те изразяват съжаление, че според вносителите на петиции, депата за отпадъци са получили разрешение и са били разположени в близост до жилищни и селскостопански обекти, и призовават националните органи да защитават здравето на своите граждани и да въведат мерки за разрешаване на замърсяването на подпочвените води.

Бързи факти

През последните няколко години Комисията по петиции на ЕП е получила повече от 60 петиции относно управлението на отпадъците от Белгия, България, Гърция, Италия, Полша, Словакия, Испания и Обединеното кралство. Комисията също осъществи посещения за установяване на фактите, свързани с предполагаемо слабо управление на отпадъците в България, Гърция и Италия. Рамковата директива на ЕС за отпадъците от 2008 г. определя задълженията и основните дефиниции за управлението на отпадъците в ЕС.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk
loading...