Разложкият районен прокурор Костадин Прешелков стана част от Окръжна прокуратура - Благоевград

Снимка: Infomreja.bg

Прокурорската колегия на Висшия съдебен повиши Костадин Иванов Прешелков – прокурор в Районна прокуратура – Разлог, в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Благоевград, считано от датата на встъпване в длъжност.

Това е второ класиране по обявения конкурс за повишаване и преместване в длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Благоевград, съгласно решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 5/08.06.2016 г.

С решение на Колегията по протокол № 26/19.07.2017 г. са повишени/преместени класираните кандидати по обявения конкурс, но един от тях депозира заявление за отказ от заемане на длъжността в законоустановения едномесечен срок за встъпване.

По тази причина въпросната длъжност остава вакантна. Костадин Прешелков е следващият класиран кандидат в конкурса.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za
loading...