Расте броят на децата, извършили престъпления

Снимка: ТСБ-Благоевград

През 2016 г. броят на водените на отчет в Детска педагогическа стая /ДПС/ малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления в област Благоевград е 358, сочат данните на Националния статистически институт. В сравнение с предходната година са се увеличили с 6.5%.

73.2% от водените на отчет са от възрастовата група 14 - 17 години, а тези на възраст 8 - 13 години представляват 26.8%. Сред лицата, водени на отчет в ДПС, преобладават момчетата. Броят им през 2016 г. е 311 (86.9%), докато малолетните и непълнолетните момичета са 47, или 13.1%.

От отчет в ДПС са снети 139 малолетни и непълнолетни лица, или 38.8%, като 50 (36.0%) са отпаднали от отчет в ДПС поради навършване на 18-годишна възраст, 78 (56.1%) - за поправяне в поведението, а 11 лица (7.9%) - на други основания.

Броят на малолетните и непълнолетните, заведени на отчет в ДПС през 2016 г. в област Благоевград, е 138 или 38.5% от всички водени на отчет лица. В сравнение с предходната година броят на новозаведените нараства с  17.9%.

Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2016 г. в област Благоевград, са 212. Малолетните и непълнолетните момичета са 63, или 29.7%, а момчетата са 149 с относителен дял 70.3%.

В структурата на противообществените прояви най-голям е делът на малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС, за: „бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ - 53 лица, или  25.0%; „тормоз“ - 19 лица  (9%); „непристойно и/или хулиганско поведение на обществено място“- 19 лица, или 9.0%.

През 2016 г. броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления в област Благоевград, е 257 и в сравнение с 2015 г. нараства с 22.4%.  

Кражбите на имущество са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършителите на кражби са 175 лица, или 68.1% от всички лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът  на  малолетните  и непълнолетните лица, извършители на кражби от магазини или други търговски обекти - 24.6% (43 лица), на взломни кражби - 18.3% (32 лица), и от домовете - 12.6% (22 лица). 

Пострадалите от престъпления малолетни и непълнолетни лица през 2016 г. в област Благоевград са 53, от които 13, или 24.5% са момичета. Относителният дял на малолетните, пострадали от престъпления, е 37.7% (20 лица), а на непълнолетните - 62.3% (33 лица).

През 2016 г. най-големи са броят и делът на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби на имущество - 30 лица (56.6%), следват пострадалите от нанесени телесни повреди - 5 лица (9.4%), и от блудство - 4 лица (7.5%). 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6