РИОСВ-София, извърши извънредна проверка по сигнал за замърсяване на река Струма

Снимка: Infomreja.bg

Във връзка с проверката, на кмета на община Перник са дадени предписания

Във връзка с постъпил в РИОСВ – София, сигнал за изтичане на води с бял цвят от бетонов колектор в река Струма, находящ се в района на централния градски парк, е извършена проверка на място в присъствието на сигналоподателя.

Установено е, че от дъждовен бетонов колектор на десния бряг на р. Струма изтичат води с предполагаем битов характер. При проверката са взети контролни водни проби за физико-химичен анализ на три места – преди включването на колектора, след включването и от самия колектор. Резултатите от физико-химичния анализ на взетите проби ще бъдат предоставени на РИОСВ-София след лабораторното им изпитване. За установения бетонов колектор няма издадено разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води по реда на Закона за водите.

В близост до колектора няма наличие на производствени предприятия, които да са евентуален източник на замърсяване на реката.

Съгласно действащо законодателство „кметът на общината контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на канализационните мрежи и съоръженията за пречистване на битови отпадъчни води“.

Предвид установеното нерегламентирано заустване в река Струма, от страна на РИОСВ-София, ще бъдат предприети административнонаказателни действия срещу кмета на Община Перник.

Във връзка с проверката, на кмета на община Перник са дадени предписания за извършване на обследване на бетоновия колектор за установяване на нерегламентирани включвания в него на битови абонати, с цел преустановяване на замърсяването на река Струма.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as