Община Гоце Делчев организира публичен дебат по проекта за социални жилища в града

Снимка: Infomreja.bg, архив

Проектът е за осигуряване на жилища за настаняване на лица от уязвими социално слаби групи

Община Гоце Делчев кани всички заинтересовани страни да участват в публично обсъждане относно подготовката на проект за изграждане на социални жилища в гр. Гоце Делчев.

Проектът е включен в Инвестиционна програма на Община Гоце Делчев към Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. (ОПРР).

Проектното предложение предвижда реконструкция на съществуваща общинска сграда в бившата казарма за обособяване на 30 социални жилища, включително оборудване и обзавеждане.

Целта на проекта е осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на лица от уязвими социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение; осигуряване на социално включване, пространствена интеграция и равен достъп до адекватни жилищни условия за хора в неравностойно и уязвимо положение.

Проектът се предвижда да бъде реализиран в периода 2020 – 2021 г.

Публичното обсъждане ще се състои на 22.11.2019 г. (петък) от 10,30 часа в залата на Общински съвет, намираща се на ул. „Царица Йоанна“ №2, ет.1.

"Разчитам на Вашето участие!", приканва заинтересованите жители на града кметът Владимир Москов.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xa