Цялата документация на закритото училище в с. Боголин ще се пази от директора на СУ „Христо Ботев“ във Вълкосел

Снимка: Infomreja.bg

На последното си заседание общинските съветници от Сатовча гласуваха единодушно училищната документация на закритото ОУ „Паисий Хилендарски“ в сатовчанското село Боголин да бъде предоставена за съхранение на директора на СУ „Христо Ботев“ – Вълкосел, Митко Джуков.

Съветниците гласуваха директорът Джуков да съхранява, опазва и да се разпорежда при нужда с училищната документация на закритото училище в съседното село Боголин при стриктно спазване на всички законови норми.  

Основното училище в сатовчанското село Боголин бе закрито официално миналата година с решение на ОбС – Сатовча, поради преместването на  почти всички ученици и учители в него в училищата в съседните села.  

Запознати коментираха, че в момента училищната сграда се разграбва  тотално, а това което е останало от нея местни жители ползват за сушилни и сеновали.

Именно това е причината ОбС –Сатовча, да предприеме действия за опазване и съхранение на училищната документация, която е вече преместена в гимназията ръководена от директора Митко Джуков в съседното село Вълкосел.  

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.