Съдът потвърди избора на Димитрия Гюрова за кмет на Огняново

Димитрия Гюрова, снимка: Личен архив

Съдебното решение е след оглед на изборните книжа и повторно ръчно преброяване на бюлетините

Административният съд в Благоевград потвърди решението на Общинската избирателна комисия в Гърмен, с което са обявени резултатите от гласуването на втория тур на местните избори за кмет на село Огняново на 3-ти ноември и е обявена за избрана за кмет на кметството - Димитрия Калоянова Гюрова.

Резултатите от балотажа бяха оспорени от Иван Ижбехов, кандидат за кмет на Огняново. По делото бяха събрани писмени и гласни доказателства, бе извършен оглед и повторно преброяване на всички бюлетини от двете секции в селото.

Свидетел по делото посочи, че бюлетините са броени от всички членове едновременно, като всеки разпределял бюлетините на две купчини за двамата кандидати и всеки от членовете броял бюлетини.

След изброяването всеки от членовете съобщавал броя на бюлетините, преброени от него, и накрая сумирали резултатите. Показания пред съда за начина на преброяване на бюлетините в секция 15 даде и председателят на комисията.

При огледа и повторното ръчно преброяване на бюлетините се установи разлика в броя на гласовете, отразени за двамата кандидати в протокола на ОИК, но „установените нарушения /описани подробно по-горе/ при отчитане на действителните и недействителните бюлетини, не са такива, които са довели до опорочаване на волята на избирателя и промяна на вота, респ. които да са направили невъзможно определянето на резултата от избора.

Установените нарушения – неправилно отчитане на една действителна бюлетина в СИК № 15, подадена за Ижбехов, като подадена за Гюрова /респ. неправилното й отчитане като подадена за Гюрова/, както и неправилно отчитане на една действителна бюлетина за Ижбехов в СИК № 16 като недействителна, не са такива, които, ако не бяха допуснати, изборният резултат би бил различен.

Или, резултатът на Ижбехов е 506 гласа, а резултатът на Гюрова – 511 гласа /в протокола на ОИК съответно цифрите са 504 и 512 гласа/“, е отбелязано в мотивите на съдебното решение.

От събраните по делото доказателства съдът намира жалбата за неоснователна и счита, че като такава, същата следва да бъде оставена без уважение, а оспореното Решение № 176/04.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия - Гърмен, като правилно и законосъобразно, следва да бъде потвърдено.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.