Промишленият сектор с най-голяма инвестиция в дългокрайни материални активи в Кюстендилско

Снимка: Infomreja.bg

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 59.8 млн. лв., което е с 21.2% по-малко от 2016 година. В сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) разходите за придобиване на ДМА са 40.2 млн. лв., или с 6.9% повече в сравнение с предходната година. През 2017 г. тези сектори заедно формират 75.9% от общия размер разходи за ДМА в област Кюстендил, а общият им относителен дял намалява спрямо 2016 г. със 7.2 процентни пункта. Следващ по обем на направените инвестиции в ДМА е секторът „Селско, горско и рибно стопанство“ - 10.8 млн. лв.

През 2017 г. е регистрирана промяна и в структурата на извършените разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в областта по видове. Относителният дял на направените инвестиции за закупуване на машини, производствено оборудване и апаратура нараства с 9.2 пункта в сравнение с предходната година и достига 46.8%, а делът на разходите за закупуване на транспортни средства - с 0.2 пункта, и е 26.6%. Същевременно намаляват вложените средства за придобиване на сгради, строителни съоръжения и конструкции с 3.6 пункта, за закупуване на земя с 0.9 пункта, които формират съответно 14.9 и 3.0% от общия обем инвестиции в ДМА.

Най-значителни разходи за придобиване на дълготрайни материални активи са извършени в община Кюстендил - 66.9 млн. лв., или 50.8% от общите разходи за областта. Следват общините Дупница и Бобов дол, съответно с 32.2 и 9.4%.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 8as