Професия безработен – има ли изход?

Ами сега накъде? Това е най-често срещаният въпрос сред хората, които се озовават без работа.

Стресът е голям, вчера сте били на работа, днес сте безработни.

За съжаление в днешно време много от хората не могат да си намерят работа, веднага след като бъдат уволнени от работодателя си.

Оказва се, че държавата все пак е помислила за безработните лица и им дава право да се регистрират в дирекция “Бюро по труда” към териториалните поделения на Агенцията по заетостта. От тук идват и редица въпроси, свързани с тази регистрация, на които хората нямат отговор.

Ние от Счетоводна къща ”Крестън БулМар – Кюстендил ” ще се опитаме да дадем кратко обяснение по тези така често срещани и любопитни въпроси, които касаят обикновения човек. Ето ги и тях:

 

1. Къде и как  да се регистрирам?

 

Регистрирате се по постоянния или настоящия си адрес в съответната териториална Агенция по заетостта. Процедурата се извършва лично в дирекция “Бюро по труда” въз основа на определен набор от документи. След като успешно минете през процеса на регистрация, получавате регистрационна карта. От дирекцията се изготвя и график за посещения, който се вписва в регистрационната Ви карта. По този график, на определена дата, потвърждавате периодично статуса си като безработен в дирекция “Бюро по труда”. Ако се появи подходящо свободно работно място за вас, то трудов посредник ви свързва с работодателя, който го предлага.

 

2. Кои безработни лица имат право на обезщетение?

 

Това, разбира се, е най-често срещаният въпрос, който интересува всеки човек. За щастие всеки, който е бил осигуряван най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди оставането му без работа, има право на парично обезщетения от Бюрото по труда.

 

3. Има ли срок, в който да се регистрирам в Бюрото по труда?

 

Срокът за регистрация в Агенцията по заетостта е 7 дни след прекратяването на трудовия Ви договор.

 

4. Кога се прекратява регистрацията ми?

 

   * когато смените адреса си, по който сте  регистрирани в дирекция “Бюро по труда”, без да  уведомите за това;

   * когато подадете заявление за отписване от регистъра по свое желание;

   * ако започнете работа и сте осигурени;

   * когато се включите в програми и мерки по Закона за заетостта, както и в програми и проекти, финансирани със средства от европейски и международни фондове;

   * ако не изпълните препоръките на трудовия посредник или действията, сроковете и графика за посещения, включени в плана Ви за действие;

   * ако не се явите в Агенция по заетостта, когато имате изрична писмена покана за това; като явяването трябва да стане на посочената дата и час или в срок от 3 работни дни след нея;

   * ако не спазвате определения им график за посещения в Агенцията по заетостта;

   * ако откажете да приемете предложената Ви подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение за възрастни по Закона за заетостта, както и в програми и проекти, финансирани със средства от европейски и международни фондове;

   * ако прекратите участието Ви в курс за обучение;

   * когато придобиете право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

 

5. Кога мога отново да се регистрирам като безработен при прекратяване на регистрацията?

 

Право на следваща регистрация в Бюрото по труда имате не по-рано от изтичането на 6 месеца след прекратяване на предходната регистрация и в случай, че нямате задължения, които произтичат от/към бюджета поради неспазване изискванията на договорите, сключени при участието Ви в съответните програми, мерки и обучения. В случай, че сте били дисциплинарно уволнени, имате право на повторна регистрация едва след 12 месеца.

Ако искате  самостоятелно или може би заедно с друг човек да започнете собствен бизнес, като регистриран безработен с право на парично обезщетение, имате право на еднократна парична сума от фондБезработица” след одобряване на бизнес проекта Ви от Агенцията по заетостта.

Счетоводна къща „Крестън БулМар – Кюстендил” може да бъде до Вас при взимането на това важно решение. Нашият екип от професионалисти ще Ви напътства по пътя към Вашия успех, а именно към развитие на вашия бизнес и максимизиране на печалбата.

С една дума не се плашете, ако останете без работа. Винаги има план Б.

 

КОМЕНТАРИ

Ч. Стоянов07:49 - 21.01.2015
добро четиво.
Код за сигурност, въведете кода a2g