Проектът на ЮЗДП за възстановяване на увредените гори е сред най-иновативните

Снимки: ЮЗДП

ЮЗДП се присъединява към Европейския ден на мрежата Натура 2000, който се отбелязва днес

Проектът за възстановяване на увредени горски територии от мрежата Натура 2000 в България, изпълняван от ЮЗДП по Програма LIFE е един от 9-те най-интересни и иновативни проекти, които ще бъдат представени на симпозиум в Аликанте, Испания. Изборът на Консорциума за мониторинг и оценка на ЕК по програмата е извършен в конкуренция с много други европейски разработки и е голяма чест и признание за работата на предприятието.

 ЮЗДП се присъединява към Европейския ден на мрежата Натура 2000, който се отбелязва днес. Над 50% от територията на предприятието попада в защитени зони от европейската мрежа, което е повече от два пъти над средното за Европа (18%). В ЕС екомрежата се състои от над 26 000 защитени зони, като 68 от тях са в обхвата на ЮЗДП – 43 зони по Директивата за природните местообитания с обща площ 619 299 ха и 25 зони по Директивата за птиците с обща площ 392 585 ха.        

Приносът на предприятието за опазване на биоразнообразието в екомрежата е значителен. Над 3% от държавните гори (или общо 20 743 ха), управлявани от ЮЗДП, са определени и защитени като „гори във фаза на старост“ със заповед на министъра на земеделието и храните от 2016 г. През 2018 г. във връзка с горската сертификация по FSC делът на държавните гори, които са определени за опазване на гори във фаза на старост и представителни образци на естествени горски екосистеми, е увеличен до 10,4% или 71 544 ха.

Всички гори в Натура 2000 се управляват от ЮЗДП съгласно най-строгите европейски принципи за лесовъдство, с цел поддържане и подобряване на благоприятното им природозащитно състояние. Това включва прилагането на сечи, които гарантират постоянно горско покритие, опазване на микрохабитати като мъртва дървесина, биотопни дървета и крайречни зони, както и ограничаване разпространението на инвазивни видове.

Реализирането на проект „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България” е поредната стъпка за опазване на дивата природа.   

 

КОМЕНТАРИ

77721:12 - 21.05.2020
като чета горното повърнах още по средата, как е възможно изобщо да има такива изроди, лъжци, гнусни копелета, всичко което пише горе на терен е точно наопаки, вярно ли е че лицето румен арнаудов унищожи отд. 90 ю 2 (натура 2000 ) със една тъпа нищо не означаваща скица проект издадена от поземлената, знаят ли тези самохвалковци от юздп кой има право да променя предназначението на земи със специален статуд, знае ли дамянов че е много грозно да плаща лично на медийте да унищожат горския му съражар и семейството му само защото е искал да опази тази територия, дамянов го уволни а гнусния съдия валентин божинов го осъди че е обиждал престъпника ленко, продължава да краде от отдела и към днешна дата, извърши гола сеч на дървостоя, извлече незаконно гнайси за няколко милиона лв от там, унищожи скъпоструващо хидромелиоративно съуръжение за десетки хиляди лв, измести и коритото на р. бистрица, нека тези говнйовци от юздп знаят че там е нарушен чл.240 а от нк от първа до последна точка, тези корумпирани мишоци знаят ли че, дори фирмите на неграмотния клошар ленко мустафа да са законни( а те не са ) нямат права да откриват рудници във защитени със закон територий, земеделски земи, исторически паметници на културта, няма и право да добива п.б. уч. бистрица защото точно там има действащ проучвател за същото богатсво, хората от юздп да си заврат дипломите в задниците, не са кадърни да установят един документ валиден ли е или не, ет р.а е заличена чрез съд м.8 .07 г.същата фирма е прехвърлена на ет р.а.-а.а, но уто 395 от 12. 02. 09 г. ( без проучвателен договор) получава умрялата фирма, на 19. 09. 11 г, умира и тази фирма, заличава я чрез съд, прехвърлена е на к. кв. еоод която има едногодишен документ за11 г. да започне проучване ( но без договор няма как дс стане тази работа,) ленйо мустафа се принуждава набързо да подпише договор за да отпочне едногодишно проучване на 18. 04. 12 г.( но в бързината договора е подписан на умрялата фирма ет р.а. а.. ,а не на действащата к.кв. забележете??? на 20. 07. 12 г мустафата ленко получава решение за концесия 629 , като във т.4. е упоменато уто 395, ( но това е в пълен разрез със чл29 ал. 3 от зпб, ) на фона на тези бъкащи със измама документи той продължава да съсипва защитените територий, да краде гори от дтф като тези 10 дка в отд 91-2, и т. н. като най голям чадър над престъпленията му спускат, общ.кмет, рдг, юздп, иаг, мвр, съд, прокуратура, този боклук с осми клас комунистите от герб му подаряват два мандата кмет и като такъв той си позволяваше да отдава дгт под аренда, издаваше касови бележки подписваше и договори, във каква държава живеем мамка му........? в държавата на дамян дамянов.
Код за сигурност, въведете кода l9n