Проектобюджетът на община Гоце Делчев за 2020 година – предмет на обществено обсъждане

Снимка: Infomreja.bg

Предвижда се той да възлезе на 33 842 000 лева

Днес в залата на Общински съвет – Гоце Делчев, беше проведено публично обсъждане на общинския проектобюджет за 2020 година. От страна на Общинската администрация в него участваха кметът Владимир Москов, Йорданка Ендрева – директор на Дирекция „Финансово-стопански дейности“, Антоанета Пенкова – началник отдел „Счетоводство“, Асан Имамов – началник отдел „Устойчиво развитие, програми и проекти“, инж. Петър Мутафчиев – директор на Дирекция „Териториално и селищно устройство“, Мария Грозданова – началник отдел „Местни данъци и такси“, и Костадин Харисков – младши специалист по въпросите за спорта и младежките дейности.

Проектобюджетът на община Гоце Делчев за настоящата година възлиза на 33 842 000 лева.

Предвижда се всички общински приходи да бъдат в размер на 11 070 000 лева, от които 2 088 333 лева данъчни.

В разходната част са предвидени средства за дофинансиране на училища, култура, функция „Здравеопазване“, домашен социален патронаж, масова физическа култура, безопасност на движението, ремонт и изграждане на улична мрежа в града и селата, водоснабдяване и канализация, осветление на улици, ОП „Озеленяване“, за  кметствата, Общинската администрация, Общинския съвет и други.

Издръжката на детските заведения и детската ясла е ангажимент на общината.

На срещата беше представен и проектът за капиталовата програма, която общината изпълнява. Тя е за малко над 4 100 000 лева, които ще се изразходват за улици, подпорни стени, включително и на река Делчевска, и др.

Представена беше и третата част на бюджета – индикативен  годишен разчет на сметките за средствата от Европейския съюз, както и бюджетна прогноза за 2020 – 2022 година.

 

Снимка: Infomreja.bg
Снимка: Infomreja.bg

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6