Намаляват местата в детските ясли в Кюстендилско

Снимка: Infomreja.bg

14 самостоятелни детски ясли и яслени групи функционират в област Кюстендил, като общо местата в тях са 452 места, сочат данните на Териториалното статистическо бюро в областния град.

В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 21, или с 4.4%.

В градовете детските ясли са 12 с 410 места, а в селата - 2 с 42 места.

В областта към края на м.г. самостоятелните детски ясли разполагат с 170 места и са обслужени 128 деца, а яслените групи към ДГ - с 282 места, като са посещавани от 245 деца.

Осигуреността с места в детските ясли за областта е 17.8 на 100 деца до 3-годишна възраст при средно за страната 17.3%.

По този показател област Кюстендил се нарежда на десето място в страната. Най-високи са стойностите на показателя за областите  Габрово (26.7%), Благоевград (23.6%) и Плевен (21.6%).

В края на 2018 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в областта, е 14.7% (при средно за страната - 16.6%), като в сравнение с предходната година се увеличава с 1.3 процентни пункта. Обхватът на децата на двегодишна възраст е 39.0%, а на децата на една година - 4.3%.

Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст се запазва без изменения спрямо предходните години. В областта най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст - 88.8%, следван от дела на децата на 1 година - 9.9%. На 3 и повече години са 5 деца, или 1.3%. Няма деца, отглеждани в детски ясли на възраст до 1 година.

Към 31.12.2018 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 103 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата.

Медицинските специалисти по здравни грижи са 60, като 96.7% от тях са медицински сестри (58). Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 43 души.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn
loading...