Приемат по нови критерии първокласници и малчугани в градините в Сандански

Снимка: Infomreja.bg

Във връзка с предстоящия прием на деца в първа група на детските градини Община Сандански уведомява всички родители, че подаването на документи започва от 1 април и ще продължи до 30 април.

С Решение на Общинския съвет са приети промени в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини и училищата на територията на община Сандански, съобразени с новостите в българското законодателство в областта на образованието.

Приемът на деца в детските градини се извършва посредством точкова система, която се формира чрез два вида критерии - общи и социални. Общите критерии са за деца, живеещи в района на детската градина, такива, които имат брат или сестра, вече приети в същата детска градина, деца на работещи родители или такива, които  са редовни студенти или докторанти. 

Социалните критерии обхващат и деца близнаци/тризнаци, сираци, деца в неравностойно положение, деца в приемни семейства, без родителски грижи, както и деца от многодетни семейства. Децата със специални образователни потребности се приемат с предимство. 

Тази година правилата и районите за прием в училище и детска градина са практически уеднаквени. Новото за детските градини е, че се въвеждат прилежащи райони, както при кандидатстването за първи клас.

Важно е родителите да знаят, че заявената при кандидатстването адресна регистрация трябва да е НА ДЕТЕТО, а не на някого от тях. Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в детската градина. На място трябва да се представят всички необходими документи (оригинали), доказващи съответните предимства, в противен случай детето няма да бъде записано.

Заявлението за кандидатстване  в детските градини  е налично на сайта на Община Сандански, раздел „Образование”, секция „Детски градини “. Образци могат да бъдат получени и на място в детските градини. 

Изготвянето и утвърждаването на списъците с приетите деца, при реализиран прием на първи етап, ще бъде направено до 20 май, а родителите трябва да запишат децата си от  20 до 30 май.

Децата, приети в първа възрастова група в детските градини, следва да постъпят от 15  септември . 

През настоящата  година не се очаква да има проблем с недостиг  на местата в детските градини, благодарение на политиката водена в сферата на образованието, както и реализираните до момента обекти  от кмета Кирил Котев и неговия екип.  Детайлна информация за критериите, сроковете, подбора и документите е публикувана на сайта на Община Сандански  в  раздел  „Образование”, „Детски градини “.

Прием в  I клас за учебната 2019/2020 г.

По отношение на приема на ученици в първи клас на територията на община Сандански, за информация на всички заинтересовани родители, на сайта на общината е налична Система за прием в първи клас за учебната 2019/2020 години, утвърдена от кмета Кирил Котев. Тук основните принципи са запазени както в приема за миналата учебна година. Водещият критерий за близостта на детето до училището ще носи най-голям брой точки. Новото тази година е, че дете, чиито братя или сестри до 12 годишна възраст са ученици в същото училище, се разпределят в първа група, независимо от постоянния/настоящия адрес. Подаването на документи ще започне от 31 май, когато бъдещите първокласници ще са получили Удостоверение за завършена подготвителна група от съответната детска градина.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn