АС-Благоевград, прекрати делото за структурата на Общинската администрация в Благоевград

Снимка: Infomreja.bg

Делото бе образувано в Административен съд – Благоевград на 18.февруари по заповед на областния управител

Административен съд – Благоевград, остави без разглеждане заповедта на областния управител на Област Благоевград по оспорване решенията на Общински съвет – Благоевград за определяне числеността и структурата на Общинска администрация Благоевград. В определението на съда за прекратяване на делото е отбелязано, че оспорените решения на ОбС - Благоевград са акт с вътрешно-ведомствен и организационен характер и не подлежат на съдебен контрол за законосъобразност, включително решенията не могат да бъдат оспорвани и от областния управител.

Делото бе образувано в Административен съд – Благоевград на 18.февруари по заповед на областния управител на Област Благоевград. Със заповедта се оспорва Решение № 4 по Протокол №1/10.01.2020г., ведно с Решение №15 по Протокол №2/31.01.2020г. и двете на Общински съвет-Благоевград, с които променя и одобрява числеността на персонала на „Общинска администрация“. С решението за изменение на общата численост и структурата на общинската администрация на ОбС – Благоевград от 31.01.2020 г. е одобрено предложението на кмета за обща численост на персонала в делегирана държавна дейност „Общинска администрация“ от 147 бройки и е одобрена числеността на персонала в Общинска администрация Благоевград от 36 бройки, дофинансирана с местни приходи. 

Определението на Административен съд – Благоевград, постановено в срок, е съобразено и с установената съдебна практика на Върховния административен съд по аналогични казуси.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g