Всички спешни центрове ще бъдат модернизирани и оборудвани с над 163 млн. лв.

Снимка: Infomreja.bg, архив

Основен ремонт и оборудване на 27 центъра за спешна медицинска помощ във всяка от областите в страната и техните филиали. Това предвиждат инвестициите по процедурата за модернизация на Спешната помощ, която ще се финансира по линия на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Управляващият орган обяви за съгласуване проект на Насоки за кандидатстване по процедурата. Финансирането е по Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура”. Общият бюджет е 163,5 млн. лв., а бенефициент – Министерството на здравеопазването. Крайният срок за кандидатстване е 30 март 2018 г.

Предвижда се да бъдат закупени съвременни санитарни превозни средства, осигурени с комуникационно оборудване и медицинска апаратура за спешна медицинска помощ. Ще има възможност и за телемедицина, което ще позволи отдалечени консултации със специалисти.

Ще се строят нови сгради, ще се реконструират, ремонтират или преустроят съществуващи и ще се оборудват центровете за спешна медицинска помощ и техните филиали. Ще се подобри достъпът за лица с увреждания до сградите и околното пространство.

Помещенията, в които се приемат и обработват повикванията за спешна медицинска помощ от тел. 112 и в които се осъществява координация на спешните екипи, ще бъдат модернизирани. В залите ще се създадат и условия  за практическо обучение на екипите.

Целите на процедурата са да се подобри достъпът до спешна медицинска помощ, спешната диагностика, лечение и наблюдение на пациентите до 24 ч., както и да се намали броят хоспитализации в здравната система.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 9kd