Преподавателка в Първо ОУ – Гоце Делчев, сподели своя опит на Международен семинар

Снимки: Личен архив

Разискванията на семинара бяха по проектите „Еразъм +“

Преподавателката по английски език в Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – старши учител Надка Динева, се завърна от международен семинар в Република Латвия, където представи добрите български образователни практики.

Тя популяризира осъществената на национално и местно ниво работа по програмата в областта на училищното образование, професионалното развитие на педагогическите специалисти, развитието на ключовите умения на учениците и предотвратяването на преждевременното напускане на училище. Госпожа Динева сподели и своя опит, придобит по програма „Еразъм +“.

Семинарът в Латвия имаше за цел да подобри качеството на дейностите по проектите „Еразъм +“, да увеличи тяхната добавена стойност и въздействие.

В тематичния семинар „Еразъм +“ - повишаване на пригодността за заетост и насърчаване на сътрудничеството в света на труда“, участваха представители на 17 страни в областта на училищното, висшето и професионалното образование, както и на образованието за възрастни.

В междусекторния тематичен семинар бяха споделени опит и добри практики от представители на Европейската комисия, Министерството на образованието и икономиката на Република Латвия, университети и други институции.

Участниците получиха сертификати от директора на отдел по програма „Еразъм+“ - Зейн Гайлите.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax