Избират административен ръководител на Окръжен съд – Кюстендил

Снимка: Legalworld.bg

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедури за избор на административни ръководители в 11 органи на съдебната власт.

Сред тях са 9 съдилища, в които изтича мандатът на настоящия административен ръководител: Административен съд – Пазарджик, Окръжен съд – Видин, Окръжен съд – Враца, Окръжен съд – Кюстендил, Окръжен съд – Ямбол, Районен съд – Ботевград, Районен съд – Етрополе, Районен съд – Оряхово и Районен съд – Търговище.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт, могат да се подават в администрацията на ВСС в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник.

До този момент длъжността на административен ръководител на Окръжен съд – Кюстендил, изпълняваше съдия Мирослав Начев.

Той е дългогодишен председател на Окръжен съд-Кюстендил, има юридически стаж от над 20 години.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn