Министър Димов участва в неформална среща на министрите на ЕС по околна среда в Букурещ

Снимки: МОСВ

Министърът на околната среда и водите Нено Димов участва в неформална среща на министрите на ЕС по околна среда в рамките на Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз, която започна днес в Букурещ.

В рамките на днешната сесия, посветена на изменението на климата, беше обсъден потенциалът на иновациите и ролята на гражданите и бизнеса за постигане на нисковъглеродно бъдеще. Министрите се обединиха върху общото разбиране, че трансформацията към климатично неутрално общество и свързаната с това промяна на ежедневието на бизнеса и гражданите ще е свързана със значителни финансови ресурси.

Посочено беше, че преходът към климатична неутралност не може да се осъществи без мобилизация и по-добро координиране на мерките в редица важни политики за усилване и насърчаване на растежа, конкуренцията, пазара на труда, социалната политика, развитието на умения, регионалното сближаване, данъчното облагане, научните изследвания и други структурни политики.

Част от държавите, включително България, подчертаха, че при разработването на европейските политики е необходимо да бъде отчетен във възможно най-голяма степен принципът за солидарност в процеса на постигане на общите цели на Съюза, както и справедливо разпределение на разходите и ползите от прехода. Остава открит въпросът и за икономическата, социална и политическа цена, която всяка държава членка ще трябва да заплати за това.

В рамките на последвалата дискусия относно резултатите от Глобалната оценка за биоразнообразието и екосистемните услуги на Междуправителствената платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги участниците се обединиха около необходимостта от целенасочени усилия на глобално ниво за опазването и предотвратяването на загубата на биологично разнообразие.

Като стъпка в правилната посока беше посочено увеличеното финансиране на мерки в областта на околната среда в следващата Многогодишна финансова рамка (МФР). Подчертана беше и ролята на инвестициите в технологии и екоиновации, които не само не увреждат, но щадят и помагат за възстановяването на околната среда и екосистемите.

Неформалната среща на министрите на ЕС по околна среда ще продължи и утре, когато се очаква да бъде обсъдена темата за управлението на водите с акцент върху контрола на замърсяването на водите с пластмаса и микропластмаси от реките до моретата.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 7jk