Съветниците в Гърмен се подготвят за свое редовно заседание

Снимка: Infomreja.bg, архив

Предмет на обсъждане ще бъдат много въпроси от различен характер

На 15-и май Общинският съвет в Гърмен ще проведе свое редовно заседание. То ще се състои в читалище „Искра“, при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

На заседанието ще бъде утвърден съставът на постоянните комисии към Общинския съвет. Ще бъде  актуализиран планът за развитие на социалните услуги в общината през 2020 г., а  годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, допълнена.

Общинските съветници ще приемат отчета за 2019 година за изпълнение от община Гърмен на дейностите, заложени в Регионалната програма за управление на отпадъците РСУО - Гоце Делчев, за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

На тяхното внимание ще бъде и въпросът за предоставяне на публични активи – ВиК мрежи и съоръжения, собственост на община Гърмен, за управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

Друг съществен въпрос касае кандидатстването на общината  с проектно предложение „Изграждане и модернизиране на кухня за подобряване на социална услуга към „Домашен социален патронаж“ – село Марчево“, и осигуряване на съфинансиране по проекта.

Голяма част от дневния ред е посветена на искания, предявени от гражданите на общината – продажби на имоти в различни местности, получаване на право на строеж или пристрояване върху имот – частна общинска собственост, разрешения за изработване на проекти за ПУП – ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) и други.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.