Правят одит по горска сертификация в Благоевградско и Кюстендилско

Снимка: ЮЗДП

От утре започват предварителни проверки

От утре започват предварителни проверки по прилагането на националния FSC стандарт в 18 териториални поделения на Югозападното държавно предприятие в Благоевградска и Кюстендилска области. Първи ще бъдат одитирани държавните горски стопанства в Благоевград и Петрич. Проверките са част от процеса по горска сертификация, в който са включени и държавните горски стопанства в Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Добринище, Дупница, Елешница, Катунци, Кресна, Места, Невестино, Първомай, Разлог, Рилски манастир, Сандански, Симитли и Струмяни.

Предварителният одит ще се проведе от представители на английската одиторска компания „Соил Асосиейшън Сертификейшън Лимитид“, които ще проверяват по документи и на терен как се прилагат изискванията на FSC® стандарта за природосъобразно управление на горите. В процеса на сертификация заинтересованите страни могат да дават предложения за подобряване на горскостопанската дейност. Повече информация за това може да бъде намерена на интернет страницата на одиторската компания:

https://soilassociation.org/certification/forestry/about-our-certification-services/forest-management-fm/consulting-stakeholders/

В края на 2019 г. предварителен групов одит беше извършен от холандската одиторска компания „Контрол Юнион Сертификейшънс” в други 18 държавни горски и ловни стопанства в областите Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник и Софийска. Следваща стъпка е провеждането на основни одити в двете групи, което е условие за издаването на FSC® сертификати. Към момента 4 териториални поделения на ЮЗДП са сертифицирани по FSC® - „ДЛС Дикчан”, „ДЛС Осогово”, „ДГС Якоруда” и „ДГС Кюстендил”.

Горската сертификация е пазарен механизъм, който дава най-високи гаранции на потребителите, че закупуват дървесина от отговорно управлявани гори. Именно увеличаващото се търсене на сертифицирана дървесина и растящите очаквания на обществото за по-устойчиво стопанисване на горите налагат сертификация на всички държавни гори в Югозападна България като един от основните приоритети на ЮЗДП.

 

КОМЕНТАРИ

Кобра1105:05 - 15.01.2020
Всички гореизложени стопанства да вземат пример от длс дикчан, отдавна сертифицирано и е за пример по документи, в действителност нанесените щети от незаконни сечи и особено незаконен добив на подземни богатства възлиза на няколко милиарда лв. За спокойствието на грабежите в сатовча се грижат мвр, съд, прокуратура и особено мзх, fsc си затварят очите защото не могат да се опънат на жестокото комунистическо_гербераско правителство, ако някой дръзне от горските да продума го погват неговите шефове и го мачкат до смърт, явяват се първи приятели на хърлйовци който пряко ровят на терен, преследват семействата на горските до смърт, уж са твой шефове а подкрепят закононарушителите техната мамка комунистическа, имат си 400 партий и която и да те подтисне все тая брат, все тая. Да живееш в тази страна трябва да си достатъчно лудо копеле и да приличаш много на шефа на юздп. И не само, да не пропускаме и боко_тиквата??? Да ликвидираш цели планини защитени европейски територий, цели планини създадени с укрепителни функций за защита от ерозия и да наказваш най строго горсия си защото сезира за тези неща трябва да с ..кандидат за доктор цацаров.
Код за сигурност, въведете кода 2xd