Правата ни, когато стоката, която току-що сме закупили, не работи

Когато стоките се продават на потребителите, те трябва да отговарят описанието и предназначението си. Какво става обаче, когато си закупите определена стока от магазин или друг търговски обект, но след това се окаже, че същата стока не съответства на това, за което сте заплатили. Най-често срещано е стоката да има някакъв дефект.

При такова положение не се отчайвайте! Ние от Счетоводна къща ”Крестън БулМар – Кюстендил” бихме искали да ви запознаем с правото Ви на рекламация. Вие имате право да изисквате от продавача да замени стоката с нова или да я приведе в състоянието, за което сте заплатили.

Едно от нещата, които трябва да направите, е да се уверите, че касовата бележка, фактурата или друг документ, удостоверяващ плащането, е у Вас. По-благоприятно за Вас е да намерите търговската си гаранция, защото на някои стоки гаранцията е 5 години. Но ако се случи така, че сте я загубили, отново няма база за притеснение.

Освен търговска гаранция имате право и на законова гаранция, произтичаща от Закона за защита на потребителите, която Ви дава право да направите рекламация на стоката в срок до 2 години, но не по- късно от 2 месеца от установяването на несъответствието.

Ако дефектът на стоката се прояви до 6 месеца след доставката й, се приема, че е съществувал още при доставката й.

Срокът за предявяване на рекламация на услуги, когато се позовавате на законова гаранция, е  до 14 дни от откриването на несъответствието  на услугата. Важно е преди ползването на услугата да изисквате максимална информация от търговеца, като например сроковете, условията за извършване, цена, начин на плащане и т.н.

Когато решите да направите рекламация, Ваше право е да изберете къде да го сторите. Обикновено рекламацията се предявява в търговския обект пред търговеца или упълномощено от него лице, на адреса на управление на търговеца.

Рекламацията се предявява устно или писмено. Не е нужно да ходите до сервиза или производителя. Магазинът, от който сте закупили стоката, трябва да приеме рекламацията Ви.

След като направите рекламацията, трябва да се уверите, че е вписана в регистъра за рекламации и да поискате входящ номер. След вписването търговецът в 30-дневен срок трябва да замени стоката с нова или да я ремонтира. Извършеният ремонт се отразява в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя в гаранционния срок.

Ако пък се окаже, че нито едно от двете не е възможно, имате право да получите обратно сумата, която се заплатили или на отбив от цената.

След като рекламацията Ви бъде удовлетворена, трябва да получите от търговеца документ за това. При отказа на продавача да уважи рекламацията Ви, можете да подадете жалба освен до управителя на търговския обект и до Комисията за защита на потребителите.

Не забравяйте, че винаги има кой да ви защити. Единственото, което не трябва да забравяте е да пазите касовите си бележки за всякаква покупка и дори на сметките за ток, парно, вода и т.н., защото само така можете да докажете, че сте заплатили.

Само така можете да направите и Вашата рекламация. Вие знаете за какво давате парите си и очакванията Ви трябва да бъдат удовлетворени.

Ние от Счетоводна къща ”Крестън БулМар – Кюстендил” ще продължаваме да Ви напътстваме и да Ви запознаваме с  вашите права.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn