ПГ по МСС в Гоце Делчев прескочи първата летва към създаване на STEM център

Училището е на път да спечели пореден проект по Национална програма

Вчера в ПГ по МСС „Пейо Яворов“ в Гоце Делчев дойде желана новина – училищен проект е преминал първия етап към одобряване за Национална програма  „Изграждане на училищна STEM среда“.

Програмата, която е на Министерството на образованието и науката, ще финансира изграждане на училищни STEM центрове, в които младите хора ще придобиват знания и умения, за да се реализират успешно в професиите на бъдещето. Средата и методите на обучение ще са близо до бизнеса и реалния живот. Обучението ще насърчава ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения за проблеми от реалността.

ПГ по МСС е едно от 115- те училища, преминали първия етап, след като са кандидатствали в така наречената голяма категория – за училища с над 300 ученици.

Какъв по-точно ще е Центърът, за който кандидатства ПГ по МСС, разказва неговият директор Ангел Живков:

„Нашият проект цели изграждането на високотехнологичен мултидисциплинарен образователен център, който ще включва съвременни дигитални средства за преподаване и обучение по фундаменталните учебни дисциплини, както и по специализирана професионална подготовка за специалностите Ветеринарна медицина, Електрически превозни средства, Горско стопанство, Агроекология, Трайни насаждения, Автотранспортна техника и Производство на кулинарни изделия и напитки.

Центърът ще бъде създаден от най-добрата интериорна дизайнерка в страната Мая Дянкова.

Ще се оборудват учебни кабинети с изграждане на обща компютърна система.

Ще има тренажори симулатори, системи за виртуална реалност- хедсет, контролери, стационарни сензори, системи за прототипиране и консумативи; програмируем мултифункционален робот - ръка, комплект хардуерни компоненти- процедурни платки, датчици, сензори, механични и електронни компоненти за изграждане и програмиране на прототипи и инженерни решения за автоматизация и роботизация.

Експерименталната среда на лабораториите ще се състои от средства за изучаване на компютърни и информационни технологии и интегрирането им в широк набор от индустриални средства.“

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.