Избират административен ръководител на Районен съд - Кюстендил

Снимка: Infomreja.bg

Решението за откритите процедури ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от ЗСВ процедури за избор на административни ръководители на Окръжен съд – Видин и на пет районни съдилища в градовете Левски, Тетевен, Брезник, Кюстендил и Шумен. Три от длъжностите са вакантни към момента, а мандатите на настоящите председатели на Районен съд – Брезник, Районен съд – Кюстендил и Районен съд – Шумен, изтичат в периода март – април 2021 г. Решението за откритите процедури ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и ще бъде публикувано на интернет сайта на ВСС. Предложения за назначаване на административни ръководители могат да се подават в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“, като приемът на документи може да се осъществява и по пощата.

Съдийската колегия на ВСС прекрати по отношение на Галена Чешмеджиева-Дякова - съдия в Районен съд – Русе, процедурата за избор на административен ръководител – председател на Районен съд – Бяла, поради отказ от участие. Процедурата е открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 31/01.10.2019 г. като до участие в нея е допуснат и друг кандидат - Ивелина Келлева-Бонева съдия в Районен съд – Бяла. Решението на Съдийската колегия ще бъде обявено на интернет сайта на ВСС в раздел Важно/Конкурсни процедури/Избор на административни ръководители.

По предложение от председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков изслушването на кандидата за административен ръководител на Районен съд – Бяла, се отлага и вместо на първоначално обявената дата - 2 март, ще се проведе на 9 март 2021 г.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za