Патриотите искат строг контрол на средствата на НПО, които идват от чужбина

Снимка: ВМРО

"Недопустимо е да се създава орган тип „държава в държавата“, който разпределя средства без надзор"

Патриотите искат строг контрол на средствата на НПО, които идват от чужбина, и ограничаване правомощията на Съвета за развитие на гражданското общество към МС. 

Да се създава орган тип „държава в държавата“, който да контролира и разпределя средства от хазната без реален императивен надзор е недопустимо, смятат те. 

Позицията си депутатите изразяват в законопроект за промяна на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. ЗИД-ът е изготвен от зам.-председателя на ВМРО и съпредседател на групата на „Обединени патриоти“ в НС, Искрен Веселинов, и група народни представители.

С изменение в същия по време на 43-ото НС беше направен орган към Министерски съвет, наречен „Съвет за развитие на гражданското общество“, в който единствен държавен представител е ресорният вицепремиер, който обаче има само съвещателен глас.

Според Патриотите е притеснително, че членовете на този нов състав към правителството са НПО, които ще разпределят държавни средства към неправителствения сектор в размер на милиони левове (в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. са планирани разходи в размер на 98 152, 30 млн. лева за „субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“).

С така дадените от ЗЮЛНЦ правомощия, реално един консултатитен по своята същност орган, ще има правната сила на държавна агенция и ще води абсолютно самостоятелна политика по финансирането на дейности с държавни пари. Подобна практика няма до сега в България и не бива да бъде допускана, категорични са още от ВМРО. 

Неслучайно и КПКОНПИ в своето становище констатира притеснителни факти в Правилника за работа на Съвета като: „установено несъответствие на част от разписаните норми с принципите на публичност и прозрачност и недопускане на конфликт на интереси при разпределяне на средства, организиране на консултации или други взаимодействия с гражданските организации“ и др. 

"Поради многото и противоречиви данни относно дейността на този Съвет, съмненията около процедурата по избора на му, която мина тихомълком по време на извънредното положение, както и наличието на спорни по своята същност и със своите действия НПО в състава на органа, ние от ВМРО изготвихме ЗИД на ЗЮЛНЦ, който ще задава доста по-строга рамка".

Към момента Законът за юридическите лица с нестопанска цел изрично определя, че се създава „Съвет за развитие на гражданското общество към Министерския съвет за разработване и провеждане на политики за подкрепа на развитието на гражданското общество.“ В същото време обаче чл. 4, ал. 2 определя, че тази политика се осъществява от Министерския съвет като колегиален орган. Неясната уредба в тази част създава риск от неправилното ѝ прилагане, като Съветът да започне да изпълнява дейности, които не са в неговите правомощия.

Разбира се, и самото финансиране на НПО сектора от години е проблем, често имащ втори план, който не е в унисон с интересите на българската държава и българските граждани, с които ВМРО се бори от години. Поради изброените по-горе причини настояваме за много по-строг контрол и при финансирането на НПО сектора от фирми, организации и физически лица от чужбина със суми над 1000 лв., заявяват още вносителите. 

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax