„Паркинги и гаражи – Благоевград” отчитат по-ниска печалба

Снимка: Infomreja.bg

На съвместно заседание на Комисията по бюджет, финанси и европроекти и Комисия по икономика, инвестиционно насърчаване и планиране към Общински съвет Благоевград, съветниците приеха за допускане до сесия на годишните финансови отчети и баланс за 2017 година на общинските търговски дружества.

По време на заседанието бяха изслушани управителите на дружествата, които представиха анализ на финансовите резултати и стратегии за развитие на поверените им организации.

Общинското търговско дружество „Благоевград инвест 2016” ЕООД има 1 844 000 лева приходи за изминалата година, от които чистата печалба е 592 000лв.

„Паркинги и гаражи – Благоевград” ЕООД отчитат по-ниска печалба в сравнение с 2016 г., дължаща се главно на спада на събраните глоби от репатриращия автомобил и поставянето на скоби. Този спад е в следствие на промени в закона за дейността на органите на МВР, според които отпада длъжностното лице от полицията, което да придружава репатриращия автомобил, а това директно ограничава периметъра му на действие само в синя зона. Общинските съветници отново разискваха ползата от промени в таксите за престой в синя зона и цената на абонамента на общинските паркинги, както и евентуално ново зониране на центъра на Благоевград.

„Пазари” ЕООД има намаляване на приходите в сравнение с 2016 г., като отстъпленията са главно от основната дейност-отдаване под наем на търговска площ и временни търговски обекти. Дружеството завършва 2017 г. с нетна печалба от 20 хиляди лева, но тенденцията е за отлив на наематели, респективно постъпления, въпреки намалението в наемните цени.

 „Биострой” ЕООД приключва изминалата година с данъчна печалба от 150 хиляди лева, с леко повишение спрямо предходната 2016 г.  и без задължения към доставчици и контрагенти. Без просрочени задължения и на печалба са и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Благоевград” ЕООД, „Център за психично здраве - Благоевград” ЕООД  и„Медицински център I - Благоевград” ЕООД, като последното дружество отчита чиста печалба от 20 хиляди лева.

„Общински футболен клуб Пирин” ЕООД има ефективна печалба от 58 хиляди лева за изминалата година, като се отчита и спада в приходите от телевизионни права и реклами. Отново бе обсъдена необходимостта от намиране на генерален спонсор на клуба.

Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина” ЕООД. Болницата приключва 2017 със загуби от 532 хиляди лева, от които 511 хиляди са амортизационни отчисления , а чистите стопански загуби са в размер на 21 хиляди лева.

Отчита се подобрение във финансовите резултати в сравнение с предходната - 2016, но остава проблемът с просрочените задължения от близо 2 милиона лева, от които около 1 200 000 са над 90 дни.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6