Пак е време за данъци!

Ето че бързо минаха първите три месеца на годината и отново дойде време за подаване на данъчни декларации.

30 април е крайният срок за подаване на годишните данъчни декларации за дължимия размер на данъците от доходите на физическите лица, получени през 2014 година, но е и крайния срок за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, касаеща дължимите данъци на физическите лица, за получените доходи от началото на 2015 година.

Това са основно доходите от отдаване под наем на имущества, доходи от граждански договори, доходите от земеделски субсидиии, доходите от лихви по банковите сметки  и др.

Ние от Счетоводна къща ”Крестън БулМар – Кюстендил” бихме искали да ви запознаем с новостите и промените, които настъпиха от новата година във връзка с подаването на въпросната декларация.

От 01.01.2015 година законодателят направи промени, касаещи доходите от лихви по банковите сметки на местните физически лица, в търговски банки.

Вече без значение на вида банкова сметка, придобитите доходи от лихви от началото на новата година, са облагаеми с окончателен данък от 8 процента. Ограничението за облагане само на лихвите по депозитни сметки вече отпадна.

Облагането с данъка важи както за получените доходи от лихви по банкови сметки в страната, така и на същите от банковите сметки на търговски банки в чужбина /както в Европейския съюз, така и в трети страни/.

В зависимост от това обаче, къде е придобит този доход има значение кой подава  декларацията за размера на данъка и кой е задължен да го удържа и внася.

Когато става въпрос за доходи от лихви по банкови сметки в страната, всяка банкова институция има задължението да декларира и удължа дължимия данък на местното физическо лице.

По особен е случая когато тези доходи са от лихви по банкови сметки от друга страна. При тях физически лица имат задължението да подадат декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ където да посочат размера на дължимия данък и след това да го внесат.

Разбира се, ако тези доходи вече са обложени с данък по-голям от 8% в страната, в която са получени, това задължение отпада.

Ако е налице облагане по-малко от 8 процента или изобщо липсва, тогава лицето е длъжно да подаде съответната декларация в България.

В случай, че дължимият данък не се декларира или не се декларира в срок може да се наложи глоба в размер до 500 лв., като при повторно нарушение глобата се удвоява.

След изтичане на годината, независимо от това дали е бил дължим данък в България или не всички местни физически лица, придобили доходи от лихви по банкови сметки в търговски банки в чужбина, следва да подадат годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Като пример за засегнати лица по разгледаните данъчни промени бихме могли да дадем българските студенти, които ходят на бригади всяка година или тези които се обучават в чужбина. Повечето от тях имат банкови сметки в чуждестранни банки, и ако някоя от тях е със спестовен характер и студента получава доходи от лихви, то той е точно лицето, което засягат законодателните промени у нас.

Счетоводна къща ”Крестън БулМар - Кюстендил” може да ви помогне при изготвянето и  подаването на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, както и да ви консултира относно личните ви доходи и дължимите върху тях данъци. Не се колебайте да ни потърсите!

 

КОМЕНТАРИ

Георгиев17:09 - 07.04.2015
Ей добре че сте вие!
Чилев17:05 - 07.04.2015
Супер сте!
Dida17:03 - 07.04.2015
Ami kakvo da kaga osven mersi
lili17:01 - 07.04.2015
Благодаря ви!
Код за сигурност, въведете кода 2xd