Oбщинa Кресна пpиeма зaявлeния зa вĸлючвaнe в мexaнизмa зa личнa пoмoщ

Снимка: Infomreja.bg

Те се приемат в Деловодството на Община Кресна

Oбщинa Кресна пpиeма зaявлeния зa вĸлючвaнe в мexaнизмa зa личнa пoмoщ.

Той е разработен в подкрепа на хора с увреждания.

Ползватели на услугата могат да бъдат хора с увреждане, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“.

Документи за включване могат да бъдат подавани по настоящ адрес на лицето с увреждане. Те се приемат в Деловодството на Община Кресна.

Комплектът следва да съдържа:

- Заявление-декларация за включване в механизма за лична помощ, като в случай че то се подава трето лице, трябва да има приложено пълномощно;
- Направление, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“, с определения брой часове за лична помощ;
- Документ за самоличност /за справка/.

Необходимите документи за кандидат-асистентите са: 
- Заявление-декларация за кандидатстване; 
- Автобиография; 
- Документ за самоличност /за справка/.

Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. В случай, че лицето с увреждания не е посочило асистент, Община Кресна може да окaже съдействие за намиране на подходящо лице от списък за кандидатите за асистенти. Предоставянето на лична помощ ще започне от 1 септември 2019 г. като заявления за включване в механизма ще се приемат и след тази дата.

Допълнителни разяснения могат да бъдат получени на телефон: 0882414100.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g
loading...