Областната комисия по безопасност на движението по пътищата прие план-програма за 2020 г.

Снимка: ОА - Кюстендил

Заседанието води зам.-областният управител на Кюстендил д-р Матей Попниколов

На свое заседание днес Областната комисия по безопасност на движението по пътищата /ОКБДП/ прие План-програма за 2020 г. и Годишен доклад за 2019 г. относно изпълнението на областната политика по безопасност на движение по пътищата в Кюстендилска област. Заседанието води зам.-областният управител д-р Матей Попниколов.

„Безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност на цялото общество и само чрез съвместна работа можем да постигнем устойчиви резултати за намаляване на пътнотранспортните инциденти“, заяви при откриване на срещата д-р Матей Попниколов. В първото заседание за новата година се включиха представители на териториалните структури и на общинските администрации от област Кюстендил.

В хода на работната среща членовете на ОКБДП отчетоха и обсъдиха реализираните мерки и ефективното взаимодействие между институциите през изминалата година, с цел опазване здравето и живота на хората, и намаляване на пътнотранспортните произшествия.

Обсъдени бяха и включените в план-програмата за 2020 г. дейности относно реализиране на политиките за безопасност на движението по пътищата в област Кюстендил.

Приетите план-програма за настоящата 2020 г. и докладът за изминалата 2019 г. ще бъдат изпратени за одобряване до председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Заседанията на ОКБДП ще се провеждат вече най-малко 4 пъти годишно, на всяко тримесечие, с цел постигане на регулярност в дискутирането и мониторинга на проблематиката.

Следва и оптимизиране на състава на ОКБДП, за да бъде уеднаквен подходът и експертизата на включените членове, както и да бъде привлечен широкообхватен експертен потенциал /представители на НПО-та/. От сега нататък, при провеждане на заседанията, всеки един от членовете на Комисията ще бъде длъжен да представя писмена и устна информация относно извършените дейности в сферата на своите компетенции.

 

КОМЕНТАРИ

от високо17:53 - 28.01.2020
Интересно,какви ли мерки ще вземете!!!!!
Код за сигурност, въведете кода 2xd