Всички общини в област Благоевград със забрани заради COVID-19

Снимка: Infomreja.bg

ВиК, съдилищата и университетите също поставят ограничения

Общините в област Благоевград взеха мерки срещу коноравируса. Ръководителите на институции също издадоха заповеди за стриктни мерки за хигиена и запазване здравето на хората.

Община Благоевград

Преустановени са посещенията на културни мероприятия, в това число, кина и представления на гостуващия в Благоевград цирк.

Кметът нареди още:

Спортните мероприятия да се провеждат без публика.
Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца.
Препоръчително е ограничаване на частните мероприятия с масов характер на открито и на закрито.

Да бъдат прекратени посещенията и свижданията в Дома за стари хора, както и във всички социални заведения на територията на община Благоевград.

В Общинска администрация Благоевград да бъдат преустановени отворените врати за граждани до второ нареждане.

В деловодствата, центърът за услуги и информация да се обслужват граждани при повишени мерки за дезинфекция.

Препоръчва се всички помещения на институции, които работят с граждани, да бъдат дезинфекцирани минимум по 2 пъти на ден.

Препоръчва се на всички обществени сгради, в това число търговски обекти, банки, центрове за обслужване на клиенти, автобусният транспорт и др., също да предприемат мерки за почистване с дезинфектанти минимум по 2 пъти дневно.

Община Банско

Кметът на Община Банско Иван Кадев свика среща. На нея присъстваха лични лекари, представители на РЗИ, МВР, ПБЗН, туристическите организации, директори на училища, детски градини, ръководители на социални заведения.

„Заради туристите, които идват в Банско от всички краища на света, ние сме длъжни да бъдем особено внимателни и да вземем всички необходими мерки за предпазване от заразяване и за предотвратяване разпространението на всички инфекциозни болести. Предвид усложнената обстановка с грипа и COVID - 19, още миналата седмица бяха предприети действия, които да ограничат струпването на хора в затворени пространства. Ситуацията обаче налага да се предприемат още превантивни действия и да се направи план на работата за следващите седмици”, посочи Иван Кадев.

Гл. инспектор от РЗИ Разлог д-р Джупанова запозна присъстващите с разработения алгоритъм в случай на съмнения за вирусоносител и направи препоръки за действията на общинските власти.

В тази връзка Общината предприема поредица от превантивни мерки в общинските заведения: детски градини, училища, социални заведения и културни институции, както и училищните автобуси. Те са свързани с повишаване нивото на хигиена, дезинфекция и ограничаване контактите в затворени помещения.

Кметът на Банско издава предписание за засилване на контрола и превантивните мерки, които се отнасят за местата за настаняване и посещение от туристи, промишлените предприятия и производствените цехове в общината.

Община Гоце Делчев

Кметът нареди:
1.1. Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия, в това число и кино;
1.2. Спортните мероприятия да се провеждат без публика;
1.3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца;
1.4. Препоръчително е ограничаването на частните мероприятия с масов характер на открито и закрито;
2. В общинска администрация – Гоце Делчев да се обслужват гражданите при повишени мерки за биологична сигурност.
3. В учебните заведения и детските градини:
3.1. Директорите на училища да осигурят необходимите дезинфектанти и да се извършва дезинфекция на класните стаи, коридори и сервизни помещения минимум 3 пъти дневно (подове, бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, гишета, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и други често докосвани повърхности и други);
3.2. Да бъде осъществяван строг пропускателен контрол под ръководството на медицинските сестри;
3.3. Ежедневно да бъдат дезинфекцирани всички повърхности в училищния автобус.
4. В социалните заведения и услуги:
4.1. Да бъдат преустановени до второ нареждане всички свиждания в специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип на територията на общината;
4.2. До второ нареждане да бъдат затворени всички пенсионерски клубове на територията на общината;
4.3. Разнасянето на храна от Домашен социален патронаж да бъде осъществявано само в дезинфекцирани автомобили и от лица, снабдени с предпазни средства – маски и ръкавици;
4.4. Да бъде създаден пропускателен режим във всички заведения за социални услуги и да се извършва стриктно наблюдение на потребителите.
4.5. Персоналът на центровете за социални услуги да спазват стриктно предпазните мерки, достъпни на сайта на Министерството на здравеопазването.
5. В културни институции:
5.1. Да бъдат преустановени посещенията в Общински исторически музей;
5.2. Да бъдат преустановени всички културни прояви – концерти, репетиции и други, при които се събират много хора.

Община Петрич

Местната власт в Петрич ще изисква и следи за допълнителна дезинфекция в детските градини и ясли на територията на общината. Такава ще бъде извършвана и във всички общински учреждения.

Остава в сила забраната за провеждането на културни, спортни и други масови мероприятия, събирането на големи групи хора на закрито, спортните тренировки, репетициите на самодейни състави, както и всички групови публични изяви. Затворени са спортните зали в Петрич - зала „Арена Петрич“, зала „Серафим Бързаков“ и залата в ГУМ.

Детската млечна кухня, Домашен социален патронаж, обществената трапезария и другите общински социални звена, както и пенсионерските клубове ще продължат да функционират при засилени мерки на контрол.

Община Разлог

Община Разлог апелира:

1. По предписание на РЗИ, съмнително болните да се обръщат по телефона към личните си лекари, за да се избегне пряк контакт със заразени хора в болницата. Ако болният проявява симптоми на коронавирус, следва незабавно да се потърси помощ на телефон на 112, след което ще бъде предоставено специално приспособено легло в линейка, с която болния да бъде транспортиран към инфекциозните отделения в градовете Благоевград и Гоце Делчев.

2. С цел ограничаване на вируса COVID-19, като превантивна мярка, да се ползват електронни услуги, да се подават електронни заявления на сайта на Община Разлог http://razlog.bg/, раздел Административни услуги или на ел. поща ob_info@bcmesta.bg и да се плащат дължими данъци и такси – по банков път, чрез ПОС терминали, чрез пощата и други, с цел избягване пряк контакт.

Под особено внимание ще бъдат всички пенсионерски клубове, ОП „Домашен социален патронаж” - гр. Разлог, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Блян” -гр. Разлог, Дом за стари хора - г Разлог, Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания - гр. Разлог и други, като ще се осигури дезинфекция на помещенията и маски за персонала.

В детските градини на цялата територия на Община Разлог, всяка сутрин ще се измерва температурата на всички деца постъпващи в учебното заведение, също така ще се ограничи достъпа на родители.

Във връзка с издадената заповед от министърът на здравеопазването Кирил Ананиев , Община Разлог взима следните мерки:
1.Преустановяват се посещенията на културни мероприятия
2.Спортните мероприятия да се провеждат без публика
3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца;
4.На регионалните здравни инспекции е разпоредено да създадат организация съвместно с лечебните заведения за осигуряване на леглови резерв, както и за организация на работа на медицинския персонал.

Кмета на Община Разлог призова жителите към отговорно поведение, спазване на превантивните мерки и препоръките на лекарите и експертите на Регионална Здравна Инспекция.

Община Сандански

Кметът на Община Сандански също издаде заповед за прекратяване на масовите спортни, културни, обществени прояви.

Временно се отлага и общественото обсъждане на изготвения проект за устройствен план на парк „Свети Врач“, което бе насрочено за 12 март /четвъртък/ 2020 г.

Общинска администрация – Сандански се ангажира да уведоми гражданите за новата дата, на която ще се проведе общественото обсъждане, в зависимост от развитието на епидемиологичната обстановка.

С оглед значимостта на казуса, обсъждането ще се проведе преди да бъде внесено за гласуване на заседание на Общински съвет, Сандански.

Община Сатовча

Стриктен сутрешен филтър да се извършва всеки ден в детските градини и ясли от медицинските лица, които да посрещат децата с поставени предпазни маски. Във всички помещения на детските заведения редовно да се осъществява дезинфекция, бяха част от взетите днес превантивни мерки срещу коронавируса.

По предписание на Регионалната здравна инспекция в Благоевград, изпратено до всички общини в областта, съмнително болните трябва да се обръщат към личните си лекари по телефона, за да се избегне пряк контакт със заразени хора.

Ако болният проявява симптоми на коронавирус, следва незабавно да се потърси помощ на телефон на 112, след което ще бъде предоставено специално приспособено легло в линейка, с която болният да бъде транспортиран към инфекциозните отделения на болниците в Гоце Делчев или Благоевград. 

Кметът на Сатовча, д-р Арбен Мименов, призова представителите на образователните, културните и социалните институции, както и към медицинските специалисти в общината към отговорно отношение и стриктно спазване на всички противоепидемични правила.

Община Симитли

Кметът на община Симитли Апостол Апостолов събра кметове, директори, служители на общинска администрация и началника на полицейски участък Симитли – Васил Петров.

Превантивно и със заповед се отменят всички групови мероприятия на територията на общината в следващите дни, докато не се успокои ситуацията, преустановяват се посещенията на културни мероприятия, в т.ч. кина, провеждането на спортни мероприятия трябва да се извършва без публика, забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца, заведенията на територията на Община Симитли да спазват регламентираното работно време до 23.00 ч.

Препоръчително e и ограничаването на частните мероприятия с масов характер на открито и на закрито.

Община Струмяни

Кметът Емил Илиев издаде заповед, с която също се отменят мероприятията.

Община Кресна

Със заповед на кмета Николай Георгиев:
1.1.Да бъдат преустановени до второ нареждане посещения на културни мероприятия, в това число групови посещения в читалище "Култура 1932" и провежданите в читалището групови занимания на танцови състави, кръжоци и школи;
1.2.Забранява се провеждането на масови спортни мероприятия;
1.3.Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца;
1.4.Провеждането на частните мероприятия с масов характер на открито и закрито да бъде ограничено максимално и да се провеждат единствено такива, които имат неотложен характер;

2. Гражданите да се обслужват в общинската администрация при повишени мерки за биологична сигурност.

3. В учебните заведения и детските градини:
3.1. Директорите на училища да осигурят необходимите дезинфектанти и да се извършва дезинфекция на класните стаи, коридори и сервизни помещения минимум 3 пъти дневно (подове, бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, гишета, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и други често докосвани повърхности и други);
3.2. Да бъде осъществяван строг пропускателен контрол под ръководството на медицинските сестри;
3.3. Ежедневно да бъдат дезинфекцирани всички повърхности в училищния автобус.

4. В социалните заведения и услуги:
4.1 Да се преустанови до второ нареждане работата с потребителите на ЦСРИ и ЦОП;
4.2 Да не се допускат до второ нареждане посетители и потребители в сградите на социалните услуги на територията на община Кресна;
4.3. До второ нареждане да бъдат затворени всички пенсионерски клубове на територията на община Кресна;
4.4.Персоналът на центровете за социални услуги да спазват стриктно предпазните мерки, достъпни на сайта на Министерството на здравеопазването.

5. В културни институции:
5.1.Да бъдат преустановени посещенията в музейната сбирка;
5.2.Да бъдат преустановени всички културни прояви – концерти, репетиции и други, при които се събират много хора.

ВиК-Благоевград

„Водоснабдяване и канализация“ EООД – Благоевград, призовава временно всички потребители на ВиК услуги, на които не са монтирани измервателни уреди (водомери) за дистанционен отчет да изнасят месечните си показания извън жилищата си.
Дружеството „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград е създало и възможности за предоставяне на показанията на тел. : 073/519861; 073/519862.или чрез изпращане по имейл, както следва:
РП Благоевград: danni_blg@vikblg.com
РП Разлог: danni_raz@vikblg.com
РП Гоце Делчев: danni_gd@vikblg.com
РП Струма: danni_struma@vikblg.com
При подаване на показания следва да бъдат упоменати: Титуляр, абонатен номер, показания.
В случай, че показанията бъдат изнесени до входната врата на съответния апартамент, следва да бъде взет предвид графика на отчитане, публикуван на http://vikblg.com/, секция „Услуги“, подсекция „Продажби и инкасо“,

Административен съд – Благоевград

Със заповед на председателя на Административен съд – Благоевград, са отменени насрочените съдебни заседания в Административен съд – Благоевград за периода от 13.03.2020 г. до 10.04.2020 г.

Страните по делата и техните процесуални представители ще бъдат уведомени по надлежния ред при последващо насрочване на открити съдебни заседания. 

Насрочените за 11 и 12 март (сряда и четвъртък) дела в Административен съд – Благоевград ще бъдат разгледани при мерки, ограничаващи разпространението на грип, остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19. 

Окръжен съд – Благоевград

Окръжният съд в Благоевград предприе мерки за ограничаване на риска от разпространение на COVID-19.

От съдебната институция апелират към всички граждани да спазват препоръките и указанията на компетентните здравни органи за ограничаване разпространението на вирусното заболяване, като се въздържат от посещение в Съдебната палата при наличие на подобни симптоми.

Гражданите могат да подават заявления, молби и други документи по делата на следния електронен адрес: www.blagoevgrad-os@justice.bg

Справки по делата могат да се извършват освен чрез посочените електронни адреси и на следните телефони:

Служба "Регистратура": 073/88 98 35, факс: 073/88 52 31

Служба „Деловодство“: Наказателно: 073/88 98 56; Гражданско: 073/88 98 07

Служба „Съдебни секретари“:  073/88 98 59, 073/88 98 61

Със заповед на административния ръководител – председател на Окръжен съд – Благоевград, от 10 март 2020 г., за срок от 1 месец, са отменени насрочените съдебни заседания в Окръжен съд – Благоевград.

Страните по делата и техните процесуални представители ще бъдат уведомени по надлежния ред при последващо насрочване на открити съдебни заседания. Ще се разглеждат единствено неотложните съдебни производства, изискващи незабавно, респективно бързо произнасяне.

Районен съд – Благоевград

Уведомяваме гражданите и адвокатите, че по възможност справки по дела могат да правят дистанционно, като се обаждат на телефоните на служба Деловодство“ на телефон 073 8896434 /за граждански дела/и 073 8896451 /за наказателни дела/ , а при необходимост от документ, могат да получат същия на електронен адрес или факс.

Гражданите могат да правят справки и чрез електронната поща на съда blagoevgrad-rs@justce.bg, както и да изпращат документи и книжа по факса.

ЮЗУ

ЮЗУ взима мерки срещу разпространението на коронавируса. Ректорът нареди:

Да бъдат преустановени присъствените учебни занятия в Югозападния университет „Неофит Рилски“, считано от 09.03.2020 г. до 15.03.2020 година, с изключение на вече насрочените държавни изпити, защити на дипломни работи и публични защити на дисертации, в случаите, когато е невъзможно да бъдат отложени. За пропуснатите занятия ще бъде изготвен нов график на учебния процес.

Да се ограничи провеждането на масови мероприятия на територията на Университета. При невъзможност да бъдат отложени, същите се провеждат след писмено съгласуване с ректорското ръководство.

За администрацията на ЮЗУ „Неофит Рилски“ работните дни в периода от 09.03. до 15.03.2020 година са присъствени.

Да бъдат преустановени командировките и пътувания на академичния състав, служителите от администрацията и студентите в Италия и Китай и други държави с висок риск от разпространение и усложнения от короновируса.

14-дневен карантинен период за всички завръщащи се от чужбина членове на академичния състав, служители от администрацията и студенти, както и на чуждестранните преподаватели, изследователи и студенти, пристигащи от чужбина, е задължителен.

Американски университет в България

Ръководството на АУБ взе решение да предложи онлайн обучение на студентите си през следващите две седмици.

По този начин студентите ще могат да останат по домовете си и същеврменно да продължат семестъра си безпрепятствено.

Публичните събития са отменени, а кафенетата и ресторанта на университета ще обслужват само вътрешни клиенти.  В кампуса са осигурени дезинфектанти и са дадени инструкции за спазване на изрядна хигиена.

Административните офиси на АУБ са отворени и служителите са на разположение да отговорят на всички възникнали въпроси от заинтересувани страни.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6