Българо-македонски център за млади предприемачи създадоха в Кюстендил

ПРОЕКТ

„Трансграничен център за млади предприемачи“

Програма за трансгранично сътрудничество Република България – Бивша Югославска Република Македония

Проектът се изпълнява от:

Водещ партньор

„Център за развитие на трети североизточен планов регион” – Куманово, Македония

Партньор 2

„Регионален Център за Евроинтеграция” – Кюстендил, България

На 15 декември 2017 г. в Читалище „Братство 1869” се проведе заключителната пресконференция по проект „Трансграничен център за млади предприемачи“. Целта на пресконференцията беше да бъдат популяризирани постигнатите резултати по проекта.

На нея бяха отчетени постигнатите резултати от изпълнение на дейностите по проекта.

Като част от дневния ред бяха представени презентации на тема: „Популяризиране на постигнатите резултати по проекта” и филм за стартиране на собствен бизнес, изработен в рамките на проекта.

  •  Създаден общ трансграничен Българо-македонски център за младите предприемачи;
  •  Обучени млади предприемачи от трансграничния регион за основаване на собствен бизнес и развиване на бизнес идеите;
  •  Създадена неформална мрежа на млади предприемачи, представители на местните малки и средни преудприятия и потенциални инвеститори.

На пресконференцията присъстваха представители на екипите на двата партньора, гости от България и Македония, медии.

This Publication has been produced with the assistance of the European Union. The content of this Publication is the sole responsibility of regional Centre for European Integration – Kyustendil and can in no way be taken to reflect the views of the European Union

The publication is co-financed by EU trough INTERREG-IPA Cross-border Programme CCI2014TC16I5CB006

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd