Отдават под наем общински терени за поставяне на рекламни билбордове в Кюстендил

Снимка: Infomreja.bg, архив

Със заповед на кмета на Община Кюстендил на 13.12.2016 година от 10 часа в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терени за поставяне на рекламно-информационни елементи.

Общо обявените позиции са 26, като по-голямата част от тях са в центъра на града.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 20.12.2016 година от 10,00 часа за общински терени в залата на ІІ-я етаж в сградата на Община Кюстендил.

Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на Община Кюстендил, стая №17, до 15 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.

Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на Община Кюстендил до 15,00 часа на 12.12.2016 година, а за повторния търг до 15,00 часа на 19.12.2016 година.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2cn