Благоевград е на шесто място по безработица в страната

Снимка: Infomreja.bg

През 2017 г. работещите на възраст 15 - 64 навършени години в област Благоевград са 150.3 хил., или 72.6% от населението на същата възраст.

В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) през 2017 г. се повишава с 2.8 процентни пункта. По стойност на коефициента на икономическа активност за тази възрастова група област Благоевград се нарежда на седмо място сред областите в страната.

Общият брой на заетите лица e 145.5 хил., или 55.0% от населението на 15 и повече навършени години в област Благоевград през 2017 година.

По степени на образование разпределението на заетите лица е следното: с висше образование са 31.8 хил. лица, със средно - 92.4 хил. и с основно или по-ниско - 21.3 хил., като коефициентът на заетост е съответно - 75.8, 65.0 и 26.5%.

В сравнение с 2016 г. през 2017 г. се наблюдава увеличение на коефициента на заетост за лицата с висше образование - с 2.7 процентни пункта, за лицата със средно и за тези с основно или по-ниско.

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години през 2017 г. в област Благоевград са 143.4 хиляди, като в сравнение с 2016 г. броят им нараства с 6.5%. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 69.2%,  като в сравнение с 2016 г. той нараства с 5.2 процентни пункта.

Безработните лица през 2017 г. в област Благоевград са 6.9 хиляди. Коефициентът на безработица бележи понижение с 3.7 процентни пункта в сравнение с 2016 г. и достига 4.6%. По този показател (от по-ниската към по-високата му стойност) област Благоевград, заедно Велико Търново се нарежда на шесто място в страната.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години през 2017 г. в област Благоевград са 56.8 хиляди. Коефициентът на икономическа неактивност (15 - 64 навършени години) е 27.4%.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2za
loading...