Подаването на документи за прием в детските градини в Благоевград започва на 18-и март

Снимка: Infomreja.bg

Подаването на документи за прием в детските градини в Благоевград тази година започва на 18 март (понеделник) и ще продължи до 10 април.

Сроковете са утвърдени със Заповед на кмета Атанас Камбитов. Тази година в община Благоевград се очаква да бъдат приети над 720 деца,  разпределени в първи и яслени групи в детските заведения.

Заявлението за прием в детските заведения е поместено на сайта на Община Благоевград, секция „Детски градини и ясли“. Образци могат да бъдат получени и в самите детски заведения. 

Изготвянето и утвърждаването на списъците с приетите деца, при реализиран прием на първи етап, ще бъде направено до 10 май, а родителите трябва да запишат децата си от 13 до 21 май.

Децата, приети в първа възрастова група в детските градини, следва да постъпят от 2 до 13 септември. 

Децата, които посещават яслена група, при желание от страна на родителите да остане в същото детско заведение, се приемат без заявление.

Графикът на дейностите се актуализира за всяка нова учебна година. Приемът на деца в детските градини се извършва посредством точкова система, която се формира чрез два вида критерии - общи и социални. Общите критерии са за деца на родители, живеещи в района на детското заведение, такива, които имат брат или сестра, вече приети, деца на родители, които са редовни студенти. 

Социалните критерии обхващат и деца близнаци, сираци, деца в неравностойно положение, деца в приемни семейства, без родителски грижи, както и деца от многодетни семейство. Децата със специални образователни потребности се приемат с предимство. 

Детайлна информация за критериите, сроковете, подбора и документите е публикувана на сайта на община Благоевград в раздел „Детски градини и ясли“.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd
loading...