От днес се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас

Снимка: ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

От днес до 26. юни 2018 г. се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас.

Документите се подават онлайн или на хартиен носител в училищата-гнезда, които за област Кюстендил са ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (ул. „Гладстон” № 2) и ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (ул. „Орлинска” № 13).

Заявлението се подава еднократно и ако бъде подадено онлайн, не може да се подаде отново на хартия. През електронната система кандидатстването ще става чрез входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, които са изписани в служебната бележка с резултатите от изпитите.

Попълването на онлайн заявлението включва данните на ученика, предпочитаните училища с избраните профили или специалности от професии, подредени последователно според желанията. Всяка паралелка е отделно желание. Изборът става от падащо меню, което включва училищата с прием след завършен VII клас с утвърдените им паралелки по профили и специалности от професии, както и кодовете им.

Ако ученикът кандидатства и за професионални гимназии, задължително прикачва и сканираното копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар (след като натисне бутон „прикачване на медицинско (PDF)).

Оригиналът се представя при записването. За да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „потвърди“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя.

Ако ученикът желае да кандидатства в няколко области трябва да подаде заявление за всяка област онлайн или на хартиен носител в едно от училищата-гнезда на съответната област.

Учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“,подават документите в училището, в което кандидатстват. За област Кюстендил: СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Дупница, ул. "Ю. Венелин" № 92.

 

КОМЕНТАРИ

Анна Тодорова09:00 - 03.07.2018
Въведете коментар...
Код за сигурност, въведете кода a2g
loading...