17 издадени книги за година в Кюстендилско

Снимка: Личен архив

Класацията водят областите София, Пловдив и Велико Търново

17 книги с тираж 4.4 хил. екземпляра и 5 брошури с тираж 1.7 хил. екземпляра са издадени през изминалата година в област Кюстендил.

В сравнение с предходната година през 2018 г. броят на издадените книги и брошури в областта се увеличава с 3 (15.8%), а средният тираж - от 263 през 2017 г. на 273 през 2018 г., или с 3.6%.

През 2018 г. в област София (столица) са издадени преобладаващ брой от книгите и брошурите в страната - 6 590 заглавия, или 67.0%.

Областите Пловдив и Велико Търново са следващите с най-голям брой издадени книги и брошури - съответно по 8.3 и 4.8%. За област Кюстендил този дял е 0.2%.

В област Кюстендил през 2018 г. са издадени 3 регионални вестника с годишен тираж 365 хил., или по 3 броя годишно на човек от населението в областта.

Спрямо предходната година броят на издадените вестници се запазва, а тиражът се увеличава с 27 хил. (8.0%).

През 2018 г. най-голям брой вестници са издавани в област София (столица) - 109 заглавия, или 45.6% от всички издадени в страната.

На второ място по брой издавани вестници е област Стара Загора - с 11 заглавия (4.6%), следвана от областите Добрич и Пловдив - с по 10 заглавия, или по 4.2% от всички издадени в страната.

В област Кюстендил са издадени 1.3% от вестниците в страната.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd