Оптимизират щатната численост на Окръжна прокуратура - Кюстендил

Снимка: Infomreja.bg

Предложението се внася в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 04.02.2021 г.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, взе решение да предложи на Пленума на ВСС да съкрати щатната численост на Районна прокуратура - Кюстендил, с една свободна длъжност „прокурор“ и да я разкрие в Окръжна прокуратура – Кюстендил, считано от датата на вземане на решението.

Решението е взето в следствие на предложението на административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Кюстендил за оптимизиране щатната численост на органа, във връзка с предложение за назначаване на заместник на административния ръководител - заместник- окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Кюстендил.

Предложението се внася в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 04.02.2021 г., за разглеждане и произнасяне.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 2xd