Определят съставите на секционните избирателни комисии в Гоце Делчев

Снимка: Infomreja.bg, архив

Консултации за съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за предстоящите избори за Европейски парламент са насрочени за утре в Гоце Делчев.

Те ще се проведат от 14.00 часа в залата на Общинския съвет, на първи етаж в сградата на Община Гоце Делчев, на основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и във връзка с решение на Централната избирателна комисия от 11.04.2019 г. 

Ще бъде определен и съставът на секционната комисия за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Консултациите са публични. В тях могат да участват и други партии и коалиции, съгласно чл. 91, ал.2, изречение второ от ИК.

За участие в консултациите партиите и коалициите представят следните документи:

 - писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

 - заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.03.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

 - когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията /коалицията/, или заверено копие от такова пълномощно;

 - списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Предложените за членове на СИК трябва да отговарят на изискванията на чл. 95 от ИК и т. 19 на Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК: - имат право да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и владеят български език. За членовете на СИК не трябва да са налице несъвместимостите, посочени в т. 20 на Решение №150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода 3ax
loading...