Омбудсманът Мая Манолова пристига утре в Сатовча за среща с кметове и хора, занимаващи се с добив на тикли

Снимка: Мая Манолова

Среща с кметовете на повечето общини от Благоевградска област, фирми и жители, които изкарват прехраната си с добиване на гнайс /тикли/, ще проведе утре от 12 часа в Сатовча омбудсманът Мая Манолова.

Срещата е поискана от парламентарната група на ДПС и лично от нейния председател Мустафа Карадайъ, а на нея присъстващите ще настояват за облекчаване на режима и премахване на приетите мерки за налагане на наказания, които инкриминират добива и заплашват с лишаване от свобода и големи глоби.

На срещата хората ще реагират против приетите през декември миналата година от мнозинството промени в Закона за концесиите, които според парламентарната група на ДПС инкриминират добива на скално облицовъчните материали и превръщат хората в бъдещи затворници.

Тогава цялата парламентарна група на ДПС се обяви категорично против отхвърлените от мнозинството предложения от ДПС за промените в Закона за концесиите, в които вносителите настояваха да се намерят законови форми във въпросния Закон за облекчаване на режима за добив на скално-облицовъчните материали.

Вместо облекчителен режим бе създаден чл. 240 „а „/1/, гласящ, че който извършва добив на подземни богатства без предоставена му концесия или когато действието на предоставената концесия за добив е спряно по реда на чл. 68 от Закона за подземните богатства или на основание на сключения договор, се наказва с лишаване от свобода до 6 години и с глоба от 1000 до 20 000 лева.

С наказанието по ал. 1 според приетите поправки в Закона ще бъде наказван и онзи, който държи, съхранява, транспортира, преработва или отчуждава незаконно добити подземни богатства, за които управляващото мнозинство прие наказанието да е лишаване от свобода от 2 до 8 години и глоба от 5000 до 50 000 лева, когато престъплението е извършено в защитена територия или защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и др.

Утре на срещата ще бъде поискано съдействие за промяна в Закона с въвеждане на облекчен режим в полза на хората.

Едно от предложенията в поправките на Закона за концесиите на депутата от ДПС - Елхан Кълков, бе концесионните договори за добив на скално-облицовачни материали да бъдат определяни и подписвани от кметовете на населени места след решение на ОбС.

Според вносителя Кълков облекченият режим ще даде възможност за постъпване на допълнителни средства в бюджета на общините, където има такава дейност и ще бъде осигурен по-голям контрол в скално-облицовъчният добив.

По неофициални данни изхранващите семействата си от добив на скално-облицовъчни материали са над 4 500 български граждани, пред които стои дилемата облекчаване на режима или Терминал 2.

 

КОМЕНТАРИ

Коментарите са забранени за тази статия.