Обсъдиха приемането на Закон за равенство между половете

Снимка: lifestyle.framar.bg

Правителството прие доклад за предприетите мерки за изпълнение на заключителните препоръки на Комитета на ООН към България за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените. Акцент в документа е поставен върху приемането на Закон за равенство между половете, укрепването на Националния механизъм за осигуряване на равнопоставеност между мъжете и жените и дейностите за преодоляване на дискриминационни практики и стереотипите, основани на пола.

В доклада се отчитат дейностите за предотвратяване на насилието върху жени и борбата с трафика. Фокус е поставен и върху осигуряването на ефективен достъп на жените до правна помощ в случай на нарушаване на техните права по Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените. Отчетени са и мерките за осигуряване на по-добро съвместяване на професионалния и семейния живот и популяризиране на политиката в областта на равнопоставеността на жените и мъжете на национално ниво.

Конвенцията, препоръките на Комитета на ООН, становищата по отделни дела и националното законодателство за премахване на дискриминацията срещу жените са включени в обученията на адвокати, съдии, прокурори, полицаи и други правоприлагащи длъжностни лица. 438 души са преминали различни форми на обучения в тази сфера в Националния институт за правосъдие в периода септември 2013 г. - декември 2016 г. Противодействието на насилието, основано на пола, е поставено като акцент във всички форми на обучение във факултет „Полиция“ на Академията на МВР, се посочва още в доклада.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода a2g
loading...